Simona Vilkelytė

Simona Vilkelytė

Vyresnioji teisininkė

Simonos Vilkelytės ilgametė patirtis viešojo administravimo srityje suformavo puikius gebėjimus pastebėti rizikas, aiškinti teisės aktus ir juos pritaikyti, ieškant geriausių sprendimų. Ji atlieka atitikties teisės aktams vertinimą sprendžiant asmens duomenų apsaugos, finansų rinkos, draudimo teisinius klausimus. Simona taip pat yra ir tarptautinės šeimos teisės ekspertė bei mediatorė, teikia šeimos ir jos turto valdymo paslaugas, sprendžiant ne tik investicinius, mokestinius, įmonės valdymo, bet taip pat ir susijusius šeimos bei paveldėjimo teisės klausimus.

Darbo patirtis

2021–2023 Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja teisės klausimais

2016 m. – dabar mediatorė šeimos bylose

2016 m. – dabar Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė

2013–2021 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja

2012–2015 Kazimiero Simonavičiaus universiteto lektorė

2008–2015 m. Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto lektorė

2003–2013 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktoriaus pavaduotoja (2000–2003 vyriausioji specialistė)

Išsilavinimas

Papildomos ekonomikos studijos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete

Papildomos studijos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Prancūzijos teisės mokykloje

Nuo 2017 m. Jungtinės doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir Paryžiaus Nanterre universiteto Teisės fakultete

1996–2001 Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

Kalbos

Lietuvių, anglų, prancūzų, rusų

Narystė

European Association of Private International Law

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas

Kita

Mokslinės publikacijos, pranešimai, mokymai

Vilkelytė. Interaction between family law and succession law in the CJEU judgment in case C-558/16 Mahnkopf, CROSS-BORDER COUPLES PROPERTY REGIMES IN ACTION BEFORE COURTS, 2022

2021–2022 m. E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų (EU-FamPro, Lietuvos socialinių mokslų centras, jaunesnioji mokslinė darbuotoja)

Bronušienė. Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje, Teisė, 2019, Nr. 112

Bronušienė. Taikytina teisė tarptautinio paveldėjimo byloje, Teisė, 2018, Nr. 107

Bronušienė. How do we understand the principal of “Money follows the client” in the context of deinstitutionalization of child care. Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2014, No. 1(3), p. 63–81.

2018-05-03–04 „Digitalization in law“, pranešimas „Eternal Digital life: post-mortem management of Digital assets“, Vilnius

2017-04-27–28 „How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts“, pranešimas „When, why and whom do we trust – how to achieve trust building relations between EU judicial systems“, Vilnius

2016-05-25–27 „Protecting the Child“; „International cooperation in child abduction cases“, pranešimas „The opinion of the child in child abduction cases. Lithuanian courts practice“, Berlynas, Vokietija

2012 m. stažuotė JAV užsienio specialistų mokymo programoje tema „Vaikai JAV teisės sistemoje“

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas