Simona Vilkelytė

Simona Vilkelytė

Vyresnioji teisininkė

Simonos Vilkelytės ilgametė patirtis viešojo administravimo srityje suformavo puikius gebėjimus pastebėti rizikas, aiškinti teisės aktus ir juos pritaikyti, ieškant geriausių sprendimų. Ji atlieka atitikties teisės aktams vertinimą sprendžiant asmens duomenų apsaugos, finansų rinkos, draudimo teisinius klausimus. Simona taip pat yra ir tarptautinės šeimos teisės ekspertė bei mediatorė, teikia šeimos ir jos turto valdymo paslaugas, sprendžiant ne tik investicinius, mokestinius, įmonės valdymo, bet taip pat ir susijusius šeimos bei paveldėjimo teisės klausimus.

Darbo patirtis

2021–2023  Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja teisės klausimais

2016–dabar  mediatorė šeimos bylose

2016–dabar  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė

2013–2021  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja

2012–2015  Kazimiero Simonavičiaus universiteto lektorė

2008–2015  Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto lektorė

2003–2013  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktoriaus pavaduotoja (2000–2003 vyriausioji specialistė)

Išsilavinimas

Papildomos ekonomikos studijos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete

Papildomos studijos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Prancūzijos teisės mokykloje

Nuo 2017 m. Jungtinės doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir Paryžiaus Nanterre universiteto Teisės fakultete

1996–2001  Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

Kalbos

Lietuvių, anglų, prancūzų, rusų

Narystė

European Association of Private International Law

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas

Kita

Mokslinės publikacijos

Vilkelytė. Interaction between family law and succession law in the CJEU judgment in case C-558/16 Mahnkopf, CROSS-BORDER COUPLES PROPERTY REGIMES IN ACTION BEFORE COURTS, 2022

Bronušienė. Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje, Teisė, 2019, Nr. 112

Bronušienė. Taikytina teisė tarptautinio paveldėjimo byloje, Teisė, 2018, Nr. 107

Bronušienė. How do we understand the principal of “Money follows the client” in the context of deinstitutionalization of child care. Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2014, No. 1(3), p. 63–81.

Pranešimai

2018 m. gegužės 03–04 d.  „Digitalization in law“, pranešimas „Eternal Digital life: post-mortem management of Digital assets“, Vilnius

2017 m. balandžio 27–28 d.  „How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts“, pranešimas „When, why and whom do we trust – how to achieve trust building relations between EU judicial systems“, Vilnius

2016 m. gegužės 25–27 d.  „Protecting the Child“; „International cooperation in child abduction cases“, pranešimas „The opinion of the child in child abduction cases. Lithuanian courts practice“, Berlynas, Vokietija

Mokymai

2021–2022 m.  E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų (EU-FamPro, Lietuvos socialinių mokslų centras, jaunesnioji mokslinė darbuotoja)

2012  JAV užsienio specialistų mokymo programos tema – „Vaikai JAV teisės sistemoje“, stažuotė

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas