Prof. Dr. Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė)

Vadovaujančioji partnerė

Prof. dr. Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė) yra tarptautinės verslo teisės advokatų kontoros GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai vadovaujančioji partnerė, Arbitražo ir teisminių ginčų grupės vadovė. Solveigos specializacija – valstybės atsakomybės kompleksiniai klausimai, žmogaus teisių apsauga, tarptautiniai investiciniai ir komerciniai ginčai, atstovavimas klientų interesams nacionalinėse ir tarptautinėse arbitražo bylose, ginčų arbitravimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu Solveiga įtraukta į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID), Vašingtone rekomenduojamų arbitrų sąrašą. Baigusi jungtinę Ženevos universiteto Teisės mokyklos ir Aukštųjų studijų instituto (IHEID) programą, Solveiga įgijo teisės magistro laipsnį (LL.M.) tarptautinių ginčų sprendimo srityje (MIDS). 2022 m. Solveiga taip pat baigė IESE verslo mokyklos prie Navarra Universiteto  Pažangaus verslo valdymo programą bei Harvardo teisės mokyklos Vadovavimo ateities advokatų kontoroms  programą. 2011 m. Solveigai įteiktas Norvegijos Karališkasis Didžiojo pareigūno ordinas už nuopelnus. Solveiga yra Mykolo Romerio universiteto profesorė, sukaupusi beveik dvidešimties metų dėstytojos patirtį įvairiose teisės srityse: Civilinės teisės, Neturtinių teisių apsaugos, Lyginamosios deliktų teisės, Sutarčių teisės, Tarptautinio arbitražo ir investicijų teisės. Solveigos mokslinių tyrinėjimų sritis – kompleksiniai valstybės atsakomybės klausimai (tarptautinės teisės, investicijų teisės, žmogaus teisių apsaugos, konstitucinės teisės, lyginamosios deliktų teisės aspektais). Solveiga turi daugiau kaip dvylikos metų darbo patirtį valstybės institucijose: anksčiau ji dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja teisės klausimais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja bei teisėjo padėjėja. Sukaupta patirtis viešajame sektoriuje ženkliai prisidėjo prie Solveigos profesionalumo ir kompetencijos tobulinimo sprendžiant sudėtingus, kompleksinius teisinius, institucinius bei politinius klausimus. Nepriklausomi teisės žinynai („The Legal 500“, „Chambers Global“, „Chambers Europe“, „IFRL1000“) Solveigą nuolat pripažįsta rekomenduotina ginčų sprendimo srityje.

Darbo patirtis

 • 2020–dabar  Advokatų kontoros „Glimstedt” vadovaujančioji partnerė
 • 2018–2020  Advokatų kontoros „Glimstedt” partnerė, teismo ginčų ir arbitražo grupės vadovė
 • 2017–dabar  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė, Privatinės teisės studijų programos komiteto vadovė
 • 2014–2018  Advokatų kontoros „Glimstedt” asocijuota partnerė, teismo ginčų ir arbitražo grupės vadovė
 • 2014  Teisinė praktika Tarptautinės teisės biure pas prof. Pierre Tercier, Šveicarija
 • 2009–2017  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, Civilinės justicijos instituto docentė
 • 2009–2013  LR Prezidento vyriausioji patarėja teisės klausimais, Teisės grupės vadovė
 • 2008–2009  Advokatų kontoros VETO LT advokatė
 • 2006–2008  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja (teisėjo padėjėja)
 • 2004–2008  Vilniaus Universiteto VšĮ „Tarptautinio verslo mokykla“ lektorė
 • 2003–2008  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto, Civilinės justicijos instituto lektorė
 • 2001–2006  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja
 • 1998–2001  Advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” (Valiunas Ellex) advokato padėjėja

Išsilavinimas

 • 2022  Harvardo teisės mokykla, Vadovavimas ateities advokatų kontoroms, Vadovams skirta programa
 • 2020–2022  Navara Universitetas (Barselona), IESE verslo mokykla, Pažangaus verslo valdymo programa
 • 2013–2014  Ženevos universiteto Teisės mokykla (Šveicarija), Tarptautinių ginčų sprendimas (MIDS), teisės magistro laipsnis
 • 2004–2008  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, apginta teisės krypties disertacija
 • 1996–2001  Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

Pripažinimas

 • Paskirtas HM Norvegijos karaliaus Didžiojo pareigūno ordinas už nuopelnus, 2011 m. balandžio 5 d.
 • „The Legal 500“ rekomenduojama ginčų sprendimo ekspertė
 • „Chambers and Partners“ rekomenduojama ginčų sprendimo ir arbitražo ekspertė

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų, prancūzų

Narystė

 • Europos privatinės teisės asociacija (EAPIL)
 • Lietuvos advokatūra
 • Įrašyta į Akredituotų arbitrų instituto (CIArb) nuolatinių arbitrų sąrašą
 • Įrašyta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo nuolatinių arbitrų sąrašą
 • Įrašyta į  Gruzijos arbitražo institucijos nuolatinius arbitrų sąrašus
 • LR Vyriausybės deleguota atstovė į ICSID arbitrų sąrašą investiciniams ginčams
 • Europos deliktų ir draudimo teisės centro (ECTIL) narė
 • Europos Tarptautinės Teisės Asociacijos (ECIL) narė
 • Tarptautinio komercinio arbitražo taryba
 • Šveicarijos Arbitražo Asociacija
 • Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso priežiūros komiteto narė (Teisingumo ministro 2019-10-21 įsakymas Nr. 1R-289

Prisijungė prie komandos

2014

Kita

Monografijos
 • Vilčinskaitė S., Drukteinienė S. (2022). International Encyclopedia of Laws: Media Law Lithuania (lt. Tarptautinė teisės enciklopedija: Žiniasklaidos teisė Lietuva). Wolter Kluwer
 • Palevičienė S. (2021). Study on the Rome II Regulation (EC) 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (lt. Romos II reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės) JUST/2019/JCOO_FW_CIVI_0167 Lietuva: [nacionalinė ataskaita]
 • Palevičienė S., Drukteinienė S. (2018). Contributors to Digest of European Tort Law: v. 3: Essential Cases on Misconduct (lt. Europos deliktų teisės rinkinys: 3 tomas: pagrindinės bylos dėl neteisėtumo kaip civilinės atsakomybės sąlygos) Koziol H. Winiger B. Koch A.B. (redaktoriai). Walter de Gruyter & Co
 • Palevičienė S., Drukteinienė S. (2017). International Encyclopedia of Laws: Tort Law Lithuania. (lt. Tarptautinė teisės enciklopedija: Deliktų teisė Lietuva). Wolter Kluwer
 • Cirtautienė S., Ambrasienė D., Baranauskas E. (2004). Civilinė teisė (prievolių teisė). Mykolo Romerio universitetas. Vilnius
 • Cirtautienė S., Ambrasienė D., Dambrauskaitė A., Selelionytė-Drukteinienė S., Tikniutė A. (2013). Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva Europos kontekste. Justitia
 • Cirtautienė S., Kirsienė J., Selelionytė-Drukteinienė S. (2011). Contributors to Digest of European Tort Law: v. 2: Essential Cases on Damage (lt. Europos deliktų teisės rinkinys: 2 tomas: pagrindinės bylos dėl žalos kaip civilinės atsakomybės sąlygos). Koziol H. Winiger B. Koch A.B. (redaktoriai). Walter de Gruyter & Co
 • Cirtautienė S. (2008). Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas. Justitia
Publikacijos
 • Palevičienė S., Speičys O. (2022). Pandemijos poveikis investiciniam arbitražui, Teisė ir COVID-19 pandemija, sud. Jakulevičienė L, Valutytė R., Sagatienė D., Mykolo Romerio universitetas, 225–251. ISBN 9786094880278, 2022 Covid book_web_2022-226-251.pdf (mruni.eu)
 • Palevičienė S., Speičys O. (2021). Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių eros pabaiga. Lietuvos teisė 2021. Esminiai pokyčiai. Mykolo Romerio universitetas, 145–155
 • Palevičienė S., Drukteinienė S. (2020). Limits of State Regulatory Power in Investment Law and Under National Legislation: Search for Common Denominator (lt. Valstybės reguliacinės galios ribos investicijų teisėje ir pagal nacionalinius teisės aktus: Bendro vardiklio paieškos)Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(2), 1197–1210. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(71)
 • Palevičienė, S. Bitė V. Augytė-Kamarauskienė, L. Akademinė išvada. Notariatas. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2019, Nr. 28, pp. 37-50. ISSN 1822-8127. [M.kr.: S 001..]
 • Palevičienė S. (2014, spalis). Consent to Arbitration and the Legacy of the Spp V. Egypt Case (lt. Sutikimas dėl arbitražo ir „Spp V. Egypt“ bylos palikimas). Baltic Journal of Law & Politics. 7(1), 149–162. ISSN (internete) 2029-0454, DOI: 2478/bjlp-2014-0009
 • Palevičienė S. (2014, gegužė). Developments and Challenges in Investment Treaty Cases Concerning Intra-EU BITs / XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 10 Years in the European Union – Achievements, Problems and Expectations. (lt. Investicijų sutarčių bylų, susijusių su ES vidaus dvišalėmis investicijų sutartimis, raida ir iššūkiai / XV TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA 10 metų Europos Sąjungoje – pasiekimai, problemos ir lūkesčiai). Turibos universitetas. Latvija
 • Cirtautienė S. (2013). Sutarties pakeitimo pasikeitus aplinkybėms teisinio reguliavimo ir teismų praktikos probleminiai aspektai. Mokslo studija: 10 metų Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui
 • Cirtautienė S. (2013). Impact of human rights on private law in Lithuania and other European countries: problematic aspects (lt. Žmogaus teisių įtaka privatinei teisei Lietuvoje ir kitose Europos šalyse: probleminiai aspektai). Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 20(3). Vilnius
 • Cirtautienė S., Vasarienė D. (2010). Prigimtinės teisės į privačią nuosavybę teisinė apsauga. Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 4(118). Vilnius
 • Cirtautienė S., Pakalniškis V. (2009). Bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo problemos Lietuvos teismų praktikoje. Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 2(116). Vilnius
 • Cirtautienė S., Vasarienė D. (2009). Social Purpose of Private Property (lt. Socialinis privačios nuosavybės vaidmuo). Jurisprudence: research papers, Mykolas Romeris University, 4(118). Vilnius
 • Cirtautienė S., Ambrasienė D. (2009). The role of judicial precedent in the court practice of Lithuania (lt. Teismo precedento vaidmuo Lietuvos teismų praktikoje). Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 2(116). Vilnius
 • Cirtautienė S., Ambrasienė D. (2008). Ikisutartinės atsakomybės kvalifikavimo problema: deliktinė, sutartinė ar sui generis. Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 10(112). Vilnius
 • Cirtautienė S., Ambrasienė D. (2008). Teismų praktikos vaidmuo Lietuvoje: Stare Decisis v Jurisprudence Constante. Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum Valentinas Mikelėnas: mokslinių straipsnių rinkinys
 • Cirtautienė S. (2007). Juridinio asmens teisės į neturtinės žalos atlyginimą vystymosi tendencijos Europos deliktų teisės unifikavimo kontekste. Mokslinių straipsnių rinkinys / Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos, Vilnius. Justitia
 • Cirtautienė S. (2007). Trečiųjų asmenų teisės į neturtinės žalos atlyginimą sutrikdžius nukentėjusiojo sveikatą arba atėmus gyvybę. Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 2(92). Vilnius
 • Cirtautienė S. (2006). Trečiųjų asmenų teisė į neturtinės žalos atlyginimą sužalojus sveikatą arba atėmus gyvybę. Justitia, 2(3)
 • Cirtautienė S. (2005). Medicinos įstaigų civilinės atsakomybės draudimas. Justitia, 2
 • Cirtautienė S. (2005). Neturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas.  Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 71(63). Vilnius
 • Cirtautienė S., Ambrasienė A. (2003). Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose. Jurisprudencija: mokslo darbai, Mykolo Romerio universitetas, 37(29). Vilnius
Pranešimai konferencijose ir seminaruose, konferencijų organizavimas
 • Pranešėja – diskusijos dalyvė konferencijoje „Nepriklausomumas – būtinoji teisingumo vykdymo sąlyga“, kurią 2022 m. gruodžio 2 d. organizavo LR Seimas, Lietuvos Teismai, LR Generalinė prokuratūra, Lietuvos advokatūra, Lietuvos teisininkų draugija
 • Pranešimas diskusijoje „IT ir Arbitražas“, Baltijos Arbitražo dienos, 2022 m. birželio 12-13 d. Ryga
 • Pranešimas konferencijoje „Lietuvos sutarčių teisės (r)evoliucija“, skirtoje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 20-mečio sukakčiai, kurį 2021 m. birželio 18 d. organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla
 • Organizatorė ir moderatorė konferencijoje „Investicinio arbitražo reforma ir ES vidaus dvišalių investicijų sutarčių nutraukimas“, kurią 2021 m. gegužės 27-28 d. organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
 • Pranešimas „Teisėjo vaidmuo visuomenėje“, skaitytas 2019 m. gegužės 16 d. SEB banko Lietuvoje organizuotame seminare banko generaliniams direktoriams
 • Organizatorė ir moderatorė ICC YAF konferencijoje „Laikinosios apsaugos priemonės tarptautiniame arbitraže“, kurią 2019 m. kovo 29 d. organizavo Vilniaus komercinio arbitražo teismas
 • Pranešimas „Įmonių vadovų atsakomybė“, RPC advokatų kontora, 2019 m. balandis, Londonas
 • Pranešimas „Valstybės atsakomybė už teisinio reguliavimo pokyčius pagal nacionalinę ir tarptautinę teismų praktiką“, skaitytas konferencijoje „Valstybės atsakomybės klausimai: nacionalinės bei tarptautinės teisės perspektyvos“, kurią 2018 m. gegužės 4 d. organizavo Mykolo Romerio universitetas, Teisingumo ministerija ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
 • Pranešimas konferencijoje „Įstatymo leidėjo atsakomybė pagal nacionalinę ir investicijų teisę: ar įmanomas bendras vardiklis?“, kurią 2017 m. spalio 13 d., organizavo VKAT, Vilniaus arbitražo dienose
 • Pranešimas „Compensation for Non-Pecuniary Damage in Personal Injury Cases in Lithuania“ (Neturtinės žalos atlyginimas asmens sveikatos sužalojimo bylose Lietuvoje), skaitytas 2016 m. gegužės 27 d. Italijos apeliaciniame teisme (Milane). S. Palevičienė, Compensation for non-pecuniary damages in personal injury cases in Lithuania XI ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORIMILANO, 2016 m. gegužės 27 – 29 d. Milano Apeliacinio Teismo Tribunolas
 • Moderatorė, organizatorė ir pranešėja MRU TF ir LAT mokslinės praktinės konferencijoje „Civilinės teisės aktualijos”, kurioje 2016 m. spalio 24 d. skaitytas pranešimas „Teismo diskrecijos ribos vertinant pasirinktų teisių gynimo būdų adekvatumą sutartiniuose ginčuose“
 • Pranešimas „Impartiality and Independence of Arbitrators in Lithuania” delivered at the seminar on Impartiality and Independence of Arbitrators (Arbitrų nešališkumas ir nepriklausomumas Lietuvoje), skaitytas 2015 m. balandžio 23 d. Taline (Estija) vykusiame Jaunųjų arbitrų klubo (Young Arbitration Club Finland) organizuotame seminare apie arbitrų nešališkumą ir nepriklausomumą. http://arbitration.fi/2015/03/20/yacf-event-in-tallinn- independence-and-impartiality-of-arbitrators-in-small-countries/
 • Organizatorė ir moderatorė tarptautinėje konferencijoje „Arbitražas ir teismai: bendradarbiavimas ar konkurencija“, kurią 2015 m. balandžio 27 d. organizavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Vilniaus komercinio arbitražo teismas (dalyvavo prof. Pierre Tercier ir Dr. Jan Kleinheisterkamp)
 • Organizatorė ir moderatorė tarptautinėje konferencijoje „UNIDROIT principų, PECL, PETL ir kitų dokumentų aiškinimas ir taikymas Lietuvos teismų praktikoje“, kurią 2013 m. kovo 8 d. organizavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisingumo ministerija (dalyvavo Ženevos universiteto prof. Thomas Kadner Graziano)
 • Pranešimas „Negauto pelno susigrąžinimas nutraukus paskolos sutartis“, 2009 m. lapkričio mėn. Mykolo Romerio universiteto organizuotoje konferencijoje „Teoriniai ir praktiniai pilietinių teisių įgyvendinimo klausimai“
 • Iniciatorė ir moderatorė tarptautinio seminaro „Roma II: nesutartinėms prievolėms taikytina teisė“, kurį 2009 m. kovo 12-13 d. organizavo Lietuvos teisingumo ministerijos Mokymo centras ir advokatas Adrew Dickinson (Jungtinė Karalystė)
 • Iniciatorė ir moderatorė tarptautinėje konferencijoje „Privatinės teisės europeizacija ir internacionalizacija“, kurią 2008 m. balandžio 18 d. organizavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Liucernos universitetas (Šveicarija)
 • Paskaitos „Teoriniai ir praktiniai žalos atlyginimo aspektai dėl asmens sužalojimo”, kurias 2008 m. skaitė draudimo bendrovėje „IF draudimas”
 • Pranešimas konferencijoje „Žalos išieškojimas asmens sužalojimo atvejais”, kurią 2008 m. spalio 30 d. organizavo UAB „Sabelija”
 • Pranešimas „Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas”, skaitytas 2005 m. gydytojų civilinės atsakomybės konferencijoje, Kauno universitetinėje ligoninėje
 • Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Juridinio asmens teisės į neturtinės žalos atlyginimą vystymosi tendencijos civilinės teisės harmonizavimo procese“, kurią 2005 m. organizavo MRU Civilinės ir komercinės teisės katedra
 • Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisų gynimo būdas“, kurią 2004 m. organizavo MRU Civilinės ir komercinės teisės katedra
Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas