Prof. Dr. Solveiga Palevičienė

Prof. Dr. Solveiga Palevičienė

Vadovaujančioji partnerė

Prof. Dr. Solveiga Palevičienė specializuojasi įmonių ir komercinių ginčų sprendime bei arbitražo bylų (tiek nacionalinių, tiek tarptautinių) vedime. Advokatė turi sukaupusi didelę patirtį atstovaujant bendrovių bei finansų įstaigų interesus sutartiniuose bei deliktiniuose ginčuose, fiduciarinių pareigų pažeidimo bylose, akcininkų ginčuose. Prof. Dr. Solveiga Palevičienė yra LR Vyriausybės paskirta į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) rekomenduojamų Taikintojų sąrašą, taip pat yra įrašyta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo nuolatinį arbitrų sąrašą. Prof. Dr. Solveiga Palevičienė daugiau nei dvylika metų dėsto civilinę ir investicijų teisę Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos institute. Ji taip pat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, pvz. Lyginamosios sutarčių teisės ar Lyginamosios deliktų teisės Deliktų teisės centre Vienoje. Advokatė nuolat skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, veda mokymus civilinės teisės, deliktų teisės, investicijų teisės bei arbitražo temomis, yra straipsnių įvairiais teisiniais klausimais autorė.

Darbo patirtis

 • nuo 2017 09 – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė, Privatinės teisės studijų programos komiteto vadovė
 • 2009 – 2017 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, Civilinės justicijos instituto docentė
 • 2014 Teisinė praktika Tarptautinės teisės biure pas prof. Pierre Tercier, Šveicarija
 • 2009 – 2013 LR Prezidento vyriausioji patarėja teisės klausimais, Teisės grupės vadovė
 • 2008 – 2009 VETO LT advokatų kontora, advokatė
 • 2003 – 2008 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, Civilinės justicijos instituto lektorė
 • 2006 – 2008 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja (teisėjo padėjėja)
 • 2004 – 2008 Vilniaus Universiteto VšĮ „Tarptautinio verslo mokykla“, lektorė
 • 2001 – 2006 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja
 • 1998 – 2001 Advokatų kontoros LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai (Valiunas Ellex), advokato padėjėja

Išsilavinimas

 • 2013 – 2014 Ženevos universiteto Teisės mokykla, Tarptautinių ginčų sprendimas (MIDS), Šveicarija, teisės magistro laipsnis
 • 2004 – 2008 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, apginta teisės krypties disertacija
 • 1996 – 2001 Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų, prancūzų

Narystė

 • Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) rekomenduojama taikintoja
 • Lietuvos advokatūra
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojama arbitrė

Kita

MONOGRAFIJOS

 • Simona Drukteinienė, Solveiga Palevičienė. „IEL Tort Law #49 [Lithuania]“, in the International Encyclopedia of Torts series. Wolters Kluwer, 2017
 • Cirtautienė S. Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas. Monografija, Justitia, 2008
 • Ambrasienė D., Cirtautienė S., Dambrauskaitė A., Selelionytė-Drukteinienė S., Tikniūtė A. Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste, Justitia, 2013
 • Kiršienė J., Selelionytė – Drukteinienė S., Cirtautienė S. Europos deliktų teisės kompendiumo bendraautoriai: v. 2: Esminės žalos atlyginimo bylos / Contributors to Digest of European Tort Law: v. 2: Essential Cases on Damage/ Koziol H. Winiger B. Koch A.B. (editors). Walter de Gruyter & Co, 2011
 • Ambrasienė D., Baranauskas E., Cirtautienė S. Civilinė teisė (Prievolių teisė) (skyriai: Krovinių vežimas, Ekspedijavimas, Draudimas, Paslaugų sutartis, Nuomos sutartis, Komisas). Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, 2004

KONFERENCIJOS

2001 – iki dabar Pranešimų skaitymas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose sutarčių, deliktų, arbitražo bei investicijų teisės srityse

APDOVANOJIMAI

Paskirtas HM Norvegijos karaliaus Didžiojo pareigūno ordinas už nuopelnus, 2011 m. balandžio 5 d.

„The Legal 500“ rekomenduojama ginčų sprendimo ekspertė

Užsisakykite svarbiausias naujienas