Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė

Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė

Vadovaujančioji partnerė, advokatė

Advokatė dr. Laura Augytė-Kamarauskienė specializuojasi ginčų sprendime teismuose ir arbitraže. Turi vertingos patirties tarptautinėse (cross border) civilinėse ir šeimos, paveldėjimo bylose, ekspertinių žinių užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinime bei vykdyme Lietuvoje ir užsienyje. Pati yra arbitravusi ne vieną arbitražo ginčą, yra VKAT rekomenduojama arbitrė. Laura yra sukaupusi didelę patirtį draudimo ir profesinės civilinės atsakomybės bylose, ginčuose, kylančiuose iš faktoringo sutarčių bei vekselių, standartizuotame skolų priteisimo procese ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, taip pat sutarčių teisėje (nekilnojamojo turto, distribucijos, agentavimo sutartys, kiti notariniai sandoriai), valstybės finansuojamų projektų ir sutarčių įgyvendinime. Teikia kompleksines asmeninės gerovės (Private Wealth) teisines paslaugas – nuo ikivedybinių sutartinių iki tarptautinio paveldėjimo teisinių klausimų – verslo klientams (vadovams, savininkams, akcininkams).

Veiklos sritys: ginčų sprendimas teisme ir arbitraže, mediacija; draudimas ir profesinė civilinė atsakomybė; asmeninės gerovės (Private Wealth) teisinės paslaugos, tarptautinės šeimos ir paveldėjimo bylos; užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas, tarptautinis (cross border) bylinėjimasis; standartizuoti skolų priteisimo procesai, finansavimas, faktoringas, vekseliai; migracijos ir prieglobsčio teisė; sutarčių teisė; draudimo teisė ir profesinė civilinė bei vadovų (D&O) atsakomybė; sporto teisė.

Darbo patirtis

2017–2020  Advokatų profesinė bendrija „Lexem”, advokatė, vadovaujančioji partnerė

2009–2017  Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija „SGKA Legal”, advokatė, partnerė

2018–dabar  UAB „Vilniaus viešasis transportas”, nepriklausoma valdybos narė

2012–2017  Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, pirmininko pavaduotoja

2008–2009  UAB „Teisė ir komunikacija“, partnerė, tarptautinių projektų vadovė

2007–2008  Lietuvos notarų rūmai, patarėja teisės ir tarptautinių santykių klausimais

2004–2019  MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės institutas, lektorė, docentė

1997–2007  Teisingumo ministerija – Tarptautinės teisės departamentas, Teisinių institucijų departamentas, vyriausioji specialistė, departamento direktoriaus pavaduotoja

Išsilavinimas

2015–2016  Mediacijos mokykla, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija

2013  Šveicarijos lyginamosios teisės institutas (Lozana, Šveicarija), mokslinė stažuotė

2006  Max Planck Užsienio šalių ir tarptautinės privatinės teisės institutas (Hamburgas, Vokietija), ilgalaikė mokslinė stažuotė

2003–2008  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas, socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnis

1995–2000  Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių

Narystė

Lietuvos advokatūros Civilinės ir civilinio proceso teisės komiteto pirmininkė

VKAT rekomenduojama arbitrė

Lietuvos futbolo federacijos Rinkimų komiteto pirmininkė

Notarų kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininko pavaduotoja

2009–2014, 2016–2020  Europos Komisijos nepriklausoma ekspertė Teisingumo, laisvės ir saugumo srityje

Kita

Advokatė dr. Laura Augytė-Kamarauskienė anksčiau įkūrė ir sėkmingai vadovavo advokatų profesinei bendrijai „Lexem“. Praktinį teisinį darbą ji visuomet derino su akademine pedagogine veikla, 15 metų dėstė MRU Tarptautinio ir Europos Sąjungos civilinio proceso bei tarptautinio bylinėjimosi kursus Lietuvos ir tarptautiniams studentams, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose, yra parengusi ir publikavusi daugiau kaip 20 publikacijų, šiuo metu yra Teisingumo tyrimų laboratorijos narė nuolat skaito pranešimus konferencijose, veda mokymus teisės profesionalams, kolegoms, aktyviai dalyvauja visuomeninėje bei socialinėje veikloje, o sukaupta verslo patirtimi dalinasi būdama nepriklausoma valdybų nare.

Nuo 2009 m. dr. L. Augytė-Kamarauskienė yra Europos Komisijos nepriklausoma ekspertė Teisingumo, laisvės ir saugumo srityje.

Reikšmingiausios publikacijos:

Tarptautinė teisinė pagalba civiliniame procese. Jurisprudencija. Lietuvos teisės universitetas. Mokslo darbai Nr. 57(49), Vilnius, 2004.

Lietuvos teismų sprendimų pripažinimo užsienio valstybėse aspektai. Jurisprudencija. Mykolo Romerio universitetas. Mokslo darbai Nr. 69 (61), Vilnius, 2005.

Europos Sąjungos reglamentų ir direktyvų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje (P. 46 – 57). Lietuvos teismų sprendimų pripažinimas užsienio valstybėse: teisinis reglamentavimas Europos Sąjungos ir tarptautinėje teisėje (P. 58 – 82). Lietuvos CPK įgyvendinimo problemos. Nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai: kolektyvinė monografija. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007. ISBN 9955-30-000-0.

Išieškojimas pagal vekselį užsienyje: Europos vykdomasis raštas. Notariatas Nr. 1. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2007. ISSN 1822-8127.

Vykdymo proceso perkėlimo į elektroninę terpę koncepcija. Studija (bendraautorė). Vilnius: Teisė ir komunikacija, 2009. ISBN 978-609-8018-00-4.

Europos vykdomojo rašto procedūros įgyvendinimas – Lietuvos patirtis. Jurisprudencija: mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2010, 4(122).

Teismų sprendimų šeimos bylose su užsienio elementu vykdymas – Lietuvos patirtis (anglų k.). Stauskienė Egidija, Gumuliauskienė Laura. „Septintieji metai kaip Europos Sąjungos valstybės narės: ekonomika, politika, teisė“. Tarptautinės konferencijos, vykusios 2011 m. gegužės 6-7 d. Rygoje, medžiaga. ISBN 978-9934-8114-3-2.

Teisinė tarpkultūrinė kompetencija dirbant su trečiųjų šalių piliečių šeimomis. Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis. Tarptautinė Migracijos Organizacija, 2013. ISBN 978-9955-697-32-9.

Tarptautinė privatinė teisė. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

Ar Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra yra pakankamai patraukli, kad būtų išplėsta už ES: Lietuvos požiūris (anglų k.). Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra ir nedidelių pokyčių filosofija. Kolektyvinė monografija. Monrealis: Les Éditions Thémis, 2014

Palikimo priėmimas. Palikimo priėmimo terminas. Palikimo priėmimas pagal apyrašą. Tarptautinis paveldėjimas. Paveldėjimo teisė. Kolektyvinė monografija. Mokslinė redaktorė Ražanaitė, S. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2018. ISBN 978-9955-829-16-4

Užsisakykite svarbiausias naujienas