VKEKK patvirtino Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą

LR Seimas, siekdamas užtikrinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų, dar 2013 kovo mėn. įpareigojo Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą. Sąvadas buvo patvirtintas 2015 m. sausį. Jo nuostatos yra taikomos ne tik prisijungiant prie šilumos perdavimo tinklų, bet ir planuojant kasdienę bendrą šilumos tiekėjo ir nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą. Užsienyje tokio reguliavimo nėra. Lietuva pirmoji tokį sprendimą įgyvendinusi valstybė.

Kokios problemos išspręstos?
Privalomu informacijos atskleidimu užtikrintos tikslingesnės naujų šilumos gamybos pajėgumų planavimo galimybės. Nustatyti pagrindiniai šilumos gamintojų įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų bei dispečerinio valdymo principai. Šilumos tiekėjui nustatyta pareiga atskleisti informaciją, kurios pagrindu priimami su šilumos gamybos pajėgumų planavimu ir jų prijungimu prie šilumos perdavimo tinklo susiję sprendimai Tai leis ne tik rinkos dalyviams paprasčiau spręsti tarp jų kylančius nesutarimus, bet ir padės komisijai efektyviau atlikti savo kaip reguliatoriaus ir ginčus nagrinėjančio subjekto funkcijas.

Pažymėtina, jog Sąvadu siekiama nustatyti tik minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Taigi šilumos gamybos ir teikimo veikloje dalyvaujantys subjektai gali susitarti ir dėl papildomų, Sąvado imperatyvioms nuostatoms neprieštaraujančių, reikalavimų taikymo.
Sąvado taisyklėmis įtvirtinamas principas, kad jokie su nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimu susiję kaštai neturėtų būti perkelti šilumos vartotojui.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas Feliksas Miliutis

Užsisakykite svarbiausias naujienas