Verslo interesus saugo ne ilgesni, o trumpesni senaties terminai

2015 m. gegužės 15 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015, konstatavo, jog sutartinei civilinei atsakomybei taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas. Anksčiau buvo taikomas sutrumpintas 3 metų terminas (pavyzdžiui, LAT CBS teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2008; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011 ir kt.).

Diskusijos pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 1.125 straipsnio 8 dalis, kurioje įtvirtinta, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos. Pripažintina, jog normos formuluotė teisiniu požiūriu laikytina ydinga: nėra vienareikšmiško aiškumo, ar taisyklė taikytina abiejų civilinės atsakomybės rūšių – deliktinės ir sutartinės – atvejais (pirmoji pozicija), ar išimtinai kilus tik deliktinei civilinei atsakomybei (antroji pozicija). LR CK oficialaus komentaro autoriai pritaria pirmajai nuomonei. Tuo tarpu LAT, atrodytų, siekia kreipti / keisti teismų praktiką kita (antrosios pozicijos) linkme – normą taikant išimtinai deliktinės atsakomybės atveju (sutartinės atsakomybės atveju taikant bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą). Tačiau verslui pastarasis aiškinimas nėra naudingas – ilgesni pažeistų teisių gynimo terminai laikytini labiau žalingais nei suteikiančiais pagrįstą naudą. Tokią išvadą galima daryti atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką bei Europos privatinės teisės vystymosi tendencijas – teisiniame reguliavime siekiama ne tik vienodinti ieškinio senaties terminus reikalavimams dėl sutartinės ir deliktinės civilinės atsakomybės taikymo, tačiau taip pat krypstama ir terminų trumpinimo linkme.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT asocijuota partnerė, advokatė Solveiga Palevičienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas