Turite žemės sklypą? Įsitikinkite, kad žinote visus jam taikytinus veiklos ribojimus ir draudimus

Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, tačiau, atsižvelgiant į žemės sklypo geografinę padėtį, pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą bei aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikius, žemės sklypams gali būti taikomi veiklos ribojimai ir draudimai – specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Sąlygos).

Sąlygos gali numatyti įvairius veiklos tame žemės sklype ribojimus ir draudimus, pavyzdžiui, draudimą statyti statinius, įrenginius, gyvenamuosius namus ar visuomeninius objektus, įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių, vykdyti žemės kasybos bei lyginimo darbus ar vykdyti kitą veiklą. Taigi, priklausomai nuo taikomų ribojimų ir draudimų pobūdžio ir apimties, gali būti iš esmės apribotos savininko galimybės naudoti žemės sklypą pagal paskirtį, kuriai šis buvo įsigytas.

Sąlygos Žemės sklypui gali būti nustatytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre jo formavimo metu arba vėliau, pakeičiant jau suformuoto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenis. Tačiau apie vėliau inicijuotą kadastro duomenų keitimą bei įregistruotus Nekilnojamojo turto registro pakeitimus žemės sklypo savininkas gali laiku ir nesužinoti, jei, pavyzdžiui, institucijoms nepateikė faktinės gyvenamosios vietos adreso arba siunta buvo netinkamai adresuota ar pasimetė.

Sąlygų nustatymas ir įregistravimas žemės sklypo formavimo metu

Teritorijose, kuriose žemės sklypai nebuvo suformuoti iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kuriais numatomas atitinkamų ribojimų ir draudimų taikymas, patvirtinimo, Sąlygos žemės sklypams nustatomos ir atitinkamai įrašomos jų formavimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre metu.

Tokiu atveju žemės sklypo įgijėjas apie konkrečius ūkinės veiklos ribojimus, draudimus ir jų apimties taikymą žino jau nuo žemės sklypo įgijimo ir problemų dėl to nekyla.

Žemės sklypo formavimo metu taikytos Sąlygos į Nekilnojamojo turto registrą gali būti įtrauktos ir po dešimtmečių

Tais atvejais, kai žemės sklypui jo formavimo metu pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus buvo taikytinos atitinkamos Sąlygos, tačiau jos tuo metu į Nekilnojamojo turto registrą nebuvo įtrauktos, asmens, turinčio teisę kreiptis dėl atitinkamo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo, prašymu, Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritorinio padalinio vadovas organizuoja atitinkamų žemės sklypui taikomų Sąlygų į Nekilnojamojo turto registrą įrašymą.

Didžiausią susirūpinimą žemės sklypų savininkams kelia būtent šie žemės sklypo kadastrinių duomenų pakeitimo ir Sąlygų į Nekilnojamojo turto registrą įrašymo atvejai.

Praktikoje esama atvejų, kai žemės sklypo savininkas, ne vienerius metus valdęs žemės sklypą, o galbūt ir vykdęs aktyvią veiklą arba įsigijęs žemės sklypą  norėdamas vykdyti konkrečią veiklą, net ir iš anksto susipažinęs su aktualia Nekilnojamojo turto registre pateikiama informacija dėl žemės sklype taikomų ribojimų ir draudimų, neatlikęs detalesnės teritorijų planavimo dokumentų analizės, negali būti užtikrintas, kad ateityje kadastro duomenys nebus pakeisti ir į Nekilnojamojo turto registrą nebus įrašytos Sąlygos su atitinkamais žemės sklypui taikomais ribojimais bei draudimais.

Kad žemės sklypų savininkams (tiek ir būsimiems pirkėjams) vertėtų susirūpinti ir susipažinti su žemės sklypui taikomais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, o kilus abejonių dėl galimų rizikų – pasitarti su specialistais, rodo ir aktuali teismų praktika. 2019 metų pradžioje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtas ginčas dėl 2016 metais NŽT atliktų žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo ir Sąlygų žemės sklypui taikymo dar 1961 metais parengto draustinio plano ir vėliau galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatytų ir taikomų reikalavimų bei ribojimų pagrindu.

Taigi būsimas žemės sklypo įgijėjas ar savininkas, prieš planuodamas vykdyti ar investuodamas į atitinkamos veiklos vykdymą bei plėtrą, turėtų įsivertinti, o kilus abejonių pasikonsultuoti su šios srities specialistais ir išsiaiškinti, ar teritorijoje, kurioje yra žemės sklypas, nėra patvirtintų bei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų, kurių pagrindu ateityje galėtų būti inicijuotas kadastro duomenų pakeitimas ir atitinkamų ūkinės ar kitos veiklos ribojimų ir draudimų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą.

 

Laura Tunkevičiūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, dirbanti su nekilnojamojo turto ir statybų teisės, darbo teisės bei duomenų apsaugos klausimais.

Komentaras publikuotas naujienų portale VZ.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas