Svarstomos alternatyvios įmonių finansavimo priemonės

Lietuvos bankas kartu su Finansų bei Ūkio ministerijomis parengė pasiūlymų paketą, kuris turėtų išplėsti finansavimo galimybes, atsverti sumenkusį bankinį finansavimą ir suteikti SVV įmonėms didesnes galimybes skolintis.

Siekiant pagerinti įmonių galimybes skolintis, siūloma įtvirtinti alternatyvias finansavimo priemones, kartu keičiant esamą finansinių paslaugų, vertybinių popierių ir kitų sričių teisinį reguliavimą. Įgyvendinus pateiktas iniciatyvas, Lietuvoje bus reglamentuotas sutelktinis finansavimas (angl. crowdfunding), uždarosios akcinės bendrovės galės platinti obligacijas, taip pat atsiras kitų finansavimo alternatyvų, skatinančių smulkųjį ir vidutinį verslą.

Reaguodami į verslininkų kritiką bei pastabas dėl bankų nenoro finansuoti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmones, Lietuvos bankas, LR finansų ministerija ir LR ūkio ministerija parengė pasiūlymų paketą, kuriuo siekiama plėsti alternatyvias finansavimosi galimybes SVV įmonėms. Rengdama siūlymus darbo grupė atsižvelgė ir įvertino šiuo metu susiklosčiusią situacija bankinio finansavimo rinkoje, pripažino itin sugriežtintas bankų skolinimo sąlygas, konstatavo nepakankamą alternatyvių finansavimo priemonių buvimą ir teisines bei ekonomines kliūtis tokioms alternatyvioms priemonėms plėtotis bei, įvertinusi geriausią ES šalių praktiką bei patirtį, pristatė pasiūlymus, kurių įgyvendinimas padėtų plėtoti SVV finansavimą alternatyviomis finansavimo priemonėmis.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Audrius Žvybas

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas