Saugesnės ir patikimesnės elektroninės operacijos tarp Europos Sąjungos valstybių

2015 m. liepos 23 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS), įsigaliosiantį 2015 m. rugsėjo 17 d., kuriuo panaikinama direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos. Šiuo reglamentu siekiama pašalinti esamas tarpvalstybinio naudojimo kliūtis, kurios atsiranda norint nustatyti tapatybę naudojant elektroninės atpažinties priemones ar siekiant pasinaudoti viešosiomis paslaugomis.

Visų pirma, elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų reglamentu (eIDAS) įtvirtinamos aiškios taisyklės dėl elektroninių parašų teisinės galios. Šiuo metu galiojanti direktyva tiesiogiai nenustatė elektroninio parašo teisinės galios, palikdama tą padaryti konkrečios valstybės nacionaliniams įstatymams. Tačiau, įsigaliojus aukščiau nurodytam reglamentui, kvalifikuoto elektroninio parašo galia bus prilyginama rašytiniam parašui, o kvalifikuotas elektroninis parašas, patvirtintas vienoje valstybėje narėje išduotu kvalifikuotu sertifikatu, visose narėse bus pripažįstamas kaip kvalifikuotas elektroninis parašas. Taigi, valstybės narės, bent kiek tai yra susiję su viešosiomis paslaugomis, negalės nusistatyti jokių papildomų reikalavimų, dėl kurių gali atsirasti kliūčių elektroninio parašo naudojimui.

Ilgą laiką vienos valstybės piliečiai negalėjo pasinaudoti savo elektroninėmis atpažinties priemonėmis (elektroniniais parašais), kad jų tapatybė būtų nustatyta kitoje valstybėje narėje, kadangi jų šalyje taikomos nacionalinės elektroninės atpažinties schemos kitose valstybėse narėse buvo neatpažįstamos. Įsigaliojus elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų reglamentui (eIDAS), elektroninės atpažinties priemonės, kurios yra išduotos pagal elektroninės atpažinties schemą ir įtrauktos į Europos Komisijos paskelbtą sąrašą, privalės būti pripažintos ir kitose valstybėse.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT teisininkė Raminta Stravinskaitė

Užsisakykite svarbiausias naujienas