Priminimas darbdaviams: didėja minimali mėnesinė alga ir minimalus valandinis atlygis, keičiasi dienpinigių apmokestinimo tvarka

Darbo kodeksas įtvirtina, kad darbuotojo darbo užmokestis negali būti mažesnis negu minimalusis darbo užmokestis. Tai mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą, kuriuo laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

Vyriausybė patvirtino, kad nuo 2020 m. sausio 1 dienos darbuotojams, atliekantiems nekvalifikuotą darbą, mokama ne mažesnė nei 607 Eur minimali mėnesinė alga (MMA), 3,72 Eur minimalus valandinis atlygis (MVA), bruto.

Taigi darbdaviai, su darbuotojais sudarytose darbo sutartyse susitarę dėl minimalaus darbo užmokesčio, dar iki šių metų pabaigos turi peržiūrėti darbo sutarties nuostatas ir susitarti dėl jų pakeitimo.

Tais atvejais, kai darbo apmokėjimo sistema nenustatyta kolektyvine sutartimi, darbovietėje, kurios vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, turi būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema, o darbuotojai su ja supažindinti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad individualiose darbo sutartyse sulygtas darbo užmokestis neturi prieštarauti darbdavio patvirtintai darbo apmokėjimo sistemai. Taigi pakeitus darbo sutartyse sulygtą darbo užmokestį Darbdaviams reikėtų nepamiršti suderinti šių nuostatų ir su vidiniais dokumentais bei tvarkomis.

Keičiasi komandiruojamiems darbuotojams mokamų dienpinigių apmokestinimo tvarka

Komandiruotė yra darbuotojo darbo pareigų atlikimas kitoje negu jo nuolatinė darbo vieta vietoje. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo dieną (pamainą) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, jam privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, darbdaviams numatyta galimybė iš pajamų atskaityti su darbuotojo komandiruote susijusias išlaidas, kuriomis pripažįstamos taip pat ir dienpinigių išlaidos.

Pagal 2020 m. sausio 1 dieną įsigaliosiančius pakeitimus, komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50% darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65 (iki 2019-12-31 taikytas koeficientas – 1,3), arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65 (iki 2019-12-31 taikytas koeficientas – 1,3).

Taigi nuo sausio 1 dienos pajamų mokesčiu galės būti neapmokestinama visa komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis nei 1 001,55 Eur (iki 2019-12-31 – 721,15 Eur ), o jei darbuotojui taikomas valandinis atlygis, ne mažesnis nei 6,138 Eur (iki 2019-12-31 – 4,407 Eur) bruto.

Tais atvejais, kai darbuotojo darbo užmokestis yra mažesnis už nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama ir pajamų mokesčiu neapmokestinami komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50% darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.

Be to, nuo sausio 1 dienos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nelieka nuostatos, sudarančios galimybę įmonių vadovams, individualių įmonių savininkams, tikriesiems ūkinės bendrijos narams ir mažosios bendrijos nariams didinti dienpinigių normą 100%.

Taigi dar iki šių metų pabaigos darbdaviai turi suskubti ir peržiūrėti galiojančių darbo sutarčių nuostatas ir suderinti jas su pasikeitusiais minimalaus darbo užmokesčio reikalavimais, peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemas, jų priedus, taip pat įsivertinti komandiruojamiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydį.

 

Laura Tunkevičiūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, dirbanti su darbo teisės, duomenų apsaugos, nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais. Komentaras buvo publikuotas naujienų portale vz.lt.

Užsisakykite svarbiausias naujienas