Prieš naują šildymo sezoną patobulinta šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų tvarka

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija rengia naują Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo redakciją, kuria siekiama aiškiau reglamentuoti dalyvavimo šilumos kainų aukcionuose tvarką, numatant, kad šilumos teikėjai negalės siūlyti didesnės šilumos kainos nei kaina, už kurią šilumos pasigamintų patys. Panašus reikalavimas nustatomas ir reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau NŠG), kurie negalės taikyti didesnės kainos nei šilumos tiekėjo šilumos gamybos savikaina bei kainų komisijos jiems nustatyta kaina.

Taip pat tvarkoje patikslinta rezervinės galios sąvoka – ji aiškiau susieta su maksimaliu šilumos galios konkrečioje šildymo sistemoje poreikiu.

Supirkimo tvarkos projekte aiškiai įvardijama galimybė šilumos tiekėjui įsigyti rezervinius pajėgumus šilumos poreikiui užtikrinti iš NŠG. Toks sprendimas yra logiškas: jei NŠG gali garantuoti galimus patiekti šilumos kiekius, šilumos tiekėjas turi turėti galimybę atskirai pirkti iš NŠG rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. Tai suteiktų NŠG galimybę gauti papildomų pajamų kartu su iš šilumos pardavimo gaunamomis pajamomis.

Be šių ankstesnę tvarką tikslinančių pakeitimų, supirkimo tvarkos projektu siūloma reformuoti šilumos kainų aukcionų organizavimo tvarką ir numatyti, kad NŠG gali rinktis – konkuruoti dėl galimybės gaminti visą šilumos kiekį vartotojų poreikiui patenkinti ar tik tą šilumos poreikio dalį, kuri šilumos tiekėjo patenkinama deginant iškastinį kurą. Visgi mažai tikėtina, kad šis siūlymas išliks ir patvirtintame Šilumos supirkimo tvarkos projekte.

Lieka mėnesinių aukcionų tvarka, pamiršta kogeneracija

Supirkimo tvarkoje lieka iki šiol buvęs mėnesinių aukcionų principas. Rinkos sąlygomis veikiantys elektrą ir šilumą gaminantys įrenginiai turi konkuruoti dviejose (šilumos ir elektros) rinkose. Siekiant sudaryti sąlygas tokius įrenginius valdantiems NŠG teikti efektyvesnius pasiūlymus, esama tvarka galėtų būti patikslinta suteikiant galimybę NŠG kainos pasiūlymus pateikti prieš veiklos pradžią.

Panašiai galiojančią aukcionų tvarką galima būtų tikslinti suteikiant NŠG galimybę teikiant pasiūlymus atsižvelgianti į energetikos rinkos kainas, turinčias įtakos kogeneracijos įrenginių, elektros katilų bei šilumos siurblių gaminamos šilumos, taip pat gamybos proceso metu susidarančios perteklinės šilumos gamybos kaštams.

Ambicingesni Energetikos ministerijos planai ir kol kas neaiškios galutinės žaidimo sąlygos

Vertindama Supirkimo tvarkos projektą, Energetikos ministerija nurodė, kad siūlomomis nuostatomis gali būti sumažintas šilumos tiekimo patikimumas ir saugumas. Be to, Energetikos ministerija atkreipė dėmesį, kad Supirkimo tvarkos projektas neužtikrina nepertraukiamo komunalines atliekas deginančių kogeneracinių jėgainių darbo, skatina papildomas (perteklines) investicijas į NŠG biokuro jėgaines.

Energetikos ministerija, pasitelkusi išorinius ekspertus, ketina išnagrinėti galimas šilumos supirkimo reguliavimo alternatyvas. Energetikos ministerija neseniai yra siūliusi Šilumos ūkio įstatymo nuostatų, reglamentuojančių šilumos supirkimo tvarką, pakeitimus, numatant, kad šiluma būtų superkama per energijos išteklių biržos operatorių (BALTPOOL). Dėl šios priežasties tikėtina, kad Energetikos ministerija inicijuos įstatymo lygmens šilumos supirkimo tvarkos pakeitimus.

Pagal Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, Vilniaus ir Kauno šilumos tiekimo sistemose planuojamas įrengti kogeneracines jėgaines netiesiogiai kontroliuos valstybė. Galima spėti, kad, rengiant šilumos supirkimo tvarkos pakeitimus, bus bandoma sukurti palankias sąlygas šių jėgainių veiklai.

Advokatų kontoros GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Feliksas Miliutis

Straipsnis publikuotas portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas