Perkančiosioms organizacijoms darosi vis sunkiau manipuliuoti viešųjų pirkimų procesu

Analizuojant pastarojo meto Lietuvos teismų praktiką viešųjų pirkimų bylose, matyti aiškus teismų siekis įtvirtinti veiksmingą pirkimų dalyvių teisių apsaugą.

Veiksminga tiekėjų pažeistų teisių gynyba, reali, o ne deklaratyvi galimybė efektyviai pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) numatytomis pažeistų teisių gynimo priemonėmis būtina siekiant užtikrinti VPĮ įtvirtintų principų laikymąsi bei garantuoti viešųjų pirkimų tikslų pasiekimą vykdant pirkimų procedūras. Analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktiką, matyti, jog LAT, nepaisydamas kai kurių itin formalių reikalavimų ir / ar jų pažeidimų, ypatingą dėmesį skiria tiekėjų galimai pažeistų teisių gynimo efektyvumui, pabrėždamas tiek perkančiosios organizacijos, tiek ir teismų pareigos užtikrinti tiekėjų teisę į perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros veiksmingumą svarbą.Veiksmingo pažeistų teisių gynimo principo tinkamo įgyvendinimo siekiama visose viešųjų pirkimų stadijose, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjams teikiant perkančiajai organizacijai pretenzijas dėl jos priimtų sprendimų, gaunant motyvuotus ir pagrįstus atsakymus į pateiktas pretenzijas, teikiant ieškinius teismui. Kitaip tariant, nuosekliai formuojama LAT praktika leidžia daryti išvadą, jog veiksmingas tiekėjų pažeistų teisių gynimas privalo būti užtikrinamas tiek ginčo ikiteisminės stadijos metu, tiek ir ginčą nagrinėjant teisme.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT partneris, advokatas dr. Deividas Soloveičik

Užsisakykite svarbiausias naujienas