Pasiūlymus dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano dar galima teikti iki vasario 1 dienos

Kultūros ministerijos nurodymu iki 2016 m. vasario 1 dienos pratęstas terminas susipažinti su baigiamu rengti Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – tvarkymo planu (specialusis planas) ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. 

Su specialiuoju planu aktualu susipažinti daugeliui Vilniaus senamiestyje esančio nekilnojamojo turto savininkų ir plėtotojų, nes juo siekiama nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą. Specialiuoju planu kiekvienam senamiesčio žemės sklypui nustatomi reglamentai, tokie kaip galimas statinių aukštis, užstatymo tankis, paveldosaugos reikalavimai, numatoma, ar galima rekonstrukcija, atstatymas, ar tik konservavimo, restauravimo darbai ir pan.

Planas numato tam tikrus reikalavimus ne tik Senamiesčiui, bet ir jo apsaugos zonai – 1912,24 ha ploto Vilniaus miesto urbanistinėms teritorijoms (Naujamiesčiui, Žvėrynui, Antakalniui ir Rasų kolonijai), kurių ribos įteisintos Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos Vertinimo tarybos aktais. Apsaugos zona nėra reglamentuojama detaliai, tačiau siekiama nustatyti statinių aukščio ar apimties ribojimus, kad nebūtų nustelbtas Senamiesčio vaizdas.  

Atsižvelgiant į specialiojo plano sprendinių detalumą, plano apimamos teritorijos dydį bei į tai, kad tiek visuomenė, tiek specialistai išreiškė abejonių dėl specialiojo plano tikslumo ir aiškumo, tikėtina sulaukti nemažai pasiūlymų. Planavimo organizatorius privalės juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su specialiuoju planu laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar į pasiūlymą buvo atsižvelgta, jei ne – kodėl neatsižvelgta. Jeigu planavimo organizatoriaus atsakymai netenkins, juos bus galima skųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Kad specialusis planas įsigaliotų, be kita ko, jį turės patikrinti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Kol kas sunku pasakyti, kiek truks visos baigiamosios procedūros ir kada specialusis planas bus patvirtintas. Tai bus integralus ir iki šiol galiojusius Senamiesčio paveldosaugos reikalavimus apimantis dokumentas.

Nevertėtų tikėtis, kad patvirtintą specialųjį planą bus galima nesunkiai ateityje pakeisti: planas galės būti keičiamas tik teisės aktuose numatytais atvejais, be to, keitimas galimas tik ta pačia tvarka ir išlaikant tas pačias procedūras. Dėl šių priežasčių suinteresuoti asmenys savo pasiūlymus turėtų suskubti pateikti dar šiuo etapu iki pratęsto termino pabaigos, t.y. iki 2016 m. vasario 1 d.

Daugeliui šiuo metu statybos darbus senamiestyje atliekančių asmenų kyla klausimas, ar patvirtinto specialiojo plano sprendiniai jiems bus privalomi. Jei statybą leidžiantis dokumentas bus gautas iki specialiojo plano patvirtinimo, manytina, kad statybos darbai bus leidžiami tokie, kokie jie yra numatyti statybą leidžiančiame dokumente. Tačiau prireikus atlikti projekto pakeitimus, naujas statybą leidžiantis dokumentas turėtų būti gautas ir atitinkamai specialiojo plano reikalavimai turėtų būti įvertinti tais atvejais, kai bus atliekami esminių projekto sprendinių pakeitimai. Prie esminių projekto sprendinių yra priskiriami ir sprendiniai, įgyvendinantysspecialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Autorė: GLIMSTEDT advokatė Jolanta Liukaitytė-Stonienė

Straipsnis publikuotas dienraštyje „Verslo žinios“

Užsisakykite svarbiausias naujienas