Pasinaudojimas per klaidą gauta el. laiško konfidencialia informacija lemia atsakomybę

Dėl siuntėjo klaidos gauto el. laiško, kuriame yra komercinė paslaptis, persiuntimas tretiesiems asmenims, neturintiems teisės susipažinti su ja, gali lemti atsakomybę, net jei paslaptis atskleista ne Lietuvoje.

Pasitaiko, kad išsiunčiant elektroninius laiškus dėl klaidos ar elektroninio pašto suflerio įtakos laiškas patenka ne tam adresatui, o jums tenka prašyti atsitiktinio laiško gavėjo ištrinti gautą konfidencialią informaciją, nors jūsų nesieja konfidencialumo sutartys.

Įstatymas įpareigoja kiekvieną asmenį elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Jei neįvykdoma įstatyme nurodyta pareiga arba atliekami veiksmai, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidžiama bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai – atsiranda civilinė atsakomybė. Kito asmens komercinės paslapties naudojimas, neturint tam teisės, draudžiamas įstatymu. Įstatymas draudžia komercinę paslaptį ne tik naudoti, bet ir įgyti, perduoti, skelbti be komercinės paslapties savininko sutikimo, taip pat tokią informaciją gauti iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas