Neteisėtai pastatyti statiniai bus griaunami greičiau

Savavališkai pastatytą statinį jo savininkas gali nugriauti pats, o to nepadarius statinys yra griaunamas priverstinai. Visgi iki šiol, savininkui vengiant nugriauti neteisėtą statinį, priverstinai jį nugriauti būdavo gana komplikuota: dažnai kildavo klausimų, ką daryti su statinyje esančiu turtu ar išsikelti vengiančiais asmenimis, patirtų griovimo išlaidų apskaičiavimo ir išieškojimo tvarka nebuvo pakankamai išsami, o vykdymo išlaidų apmokėjimo antstoliams dydžiai nemotyvavo antstolių operatyviai spręsti savavališkos statybos griovimo klausimų.  

Siekiant paspartinti neteisėtos statybos padarinių šalinimo procesus, 2016 m. liepos 24 d. Teisingumo ministro sprendimu buvo pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija. Pakeitimais buvo suteikta daugiau teisių antstoliui ir plačiau bei aiškiau reglamentuota savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka.

Nuo šiol išieškotojas, pasirinkęs griovimo darbus vykdančią įmonę ar kitą asmenį, turės teisę jį nurodyti antstoliui, pateikdamas preliminarią reikalingų atlikti griovimo ir kitų susijusių darbų sąmatą.

Antstolis, remdamasis gautais dokumentais, apskaičiuos savavališkos statybos padarinių šalinimo vykdymo išlaidas ir priims patvarkymą dėl šių išlaidų išieškojimo iš skolininko. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, informaciją apie sprendimo priverstinio vykdymo datą ir laiką, po statinio nugriovimo ar jo dalies išardymo likusių konstrukcijų ir jų dalių tvarkymą, skolininko turto saugotoją, kitą svarbią informaciją apie sprendimo vykdymą antstolis išsiųs vykdymo proceso šalims. Sprendimo priverstinio vykdymo data gali būti antstolio skiriama ne anksčiau kaip po 20 dienų po minėtų dokumentų išsiuntimo skolininkui dienos.

Jeigu teismas priims sprendimą iškeldinti asmenis iš griautino statinio ar ardytinos jo dalies, pirmiausia bus vykdomas teismo sprendimas dėl asmenų iškeldinimo. Iškeldinus asmenis nustatyta tvarka bus nugriaunamas statinys arba išardoma jo dalis. Įvykdžius teismo sprendimą dėl asmenų iškeldinimo, taip pat tais atvejais, kai teismas nėra priėmęs sprendimo dėl asmenų iškeldinimo iš griautino statinio ar ardytinos jo dalies, visi griautiname statinyje ar ardytinoje jo dalyje esantys asmenys, vykdant statinio griovimą ar jo dalies ardymą, bus laikomi kliūtimis ir joms pašalinti antstolis turės teisę ir pareigą kviesti policiją.

Siekiant paspartinti asmenų iškeldinimo iš neteisėtai pastatytų statinių procesą, nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimas, kuris leis iškeldinti asmenis iš savavališkai pastatyto statinio be teismo sprendimo, dalyvaujant policijai. Asmeniui, kuris nevykdys antstolio reikalavimo ar kitaip kliudys antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas galės skirti baudą. Jeigu griautiname statinyje bus turto, tačiau skolininkas turto nepasiims ar atsisakys jį pasiimti, šis turtas bus saugomas (aprašomas, įkainojamas, perduodamas) ir realizuojamas CPK  nustatyta tvarka.

Jei skolininkas neteisėtos statybos padarinių šalinimo išlaidų neapmokės per antstolio raginime numatytą terminą arba kai toks raginimas nebus siunčiamas, vykdymo išlaidos bus išieškomos priverstinai. Siekiant motyvuoti antstolį operatyviai imtis teisinių priemonių vykdyti teismų sprendimus dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,  buvo peržiūrėti vykdymo išlaidų dydžiai bei apskaičiavimo tvarka. Nuo šiol atskirai bus skaičiuojamos ir vykdymo išlaidos už faktinių griovimo išlaidų išieškojimą.

Jolanta Liukaitytė-Stonienė, advokatų kontoros GLIMSTEDT advokatė

Straipsnis publikuotas portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas