Naujoji gyventojų pajamų mokesčio deklaracija: ką svarbu žinoti ją pildant

Deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas pildoma gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos forma GPM311 yra visiškai kitokia nei iki šiol, už laikotarpius iki 2018 m. imtinai, pildyta forma GPM308.

Dėl deklaracijos formos kaitos šiais metais užtruko ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2019 m. teikimo pradžia. Iki šiol preliminarias deklaracijas matydavome savo elektroninio deklaravimo sistemoje kovo pirmomis dienomis, o šiais metais galimybę pildyti ir pateikti tokią deklaraciją nuo balandžio 15 dienos visų pirma turi individualios veiklos pajamų gavę gyventojai.

Atkreiptinas dėmesys, kad individualią veiklą vykdantys asmenys metinę pajamų mokesčio deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jei tokios veiklos pajamos sudaro nulį.

Kiti gyventojai mokesčių deklaraciją gali pildyti nuo balandžio 22 d.

Prieš pildant ir pateikiant gyventojo metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2019 m., tikslinga susipažinti su Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėmis, kuriose detaliai apibūdinta, kas turėtų būti įrašyta į vieną ar kitą deklaracijos formos laukelį.

Deja, taisyklių terminija pasižymi mokesčių teisei būdinga specifika, todėl net ir mokesčių administratoriui įdėjus maksimaliai pastangų norint supaprastinti ir palengvinti deklaracijos formos GPM311 pildymą, tai padaryti nėra lengva.

Naujoji GPM311 formos deklaracija pildoma vedlio principu, t. y. iš eilės atsakant į individualizuotus klausimus, susijusius su pajamų prigimtimi, patirtomis išlaidomis, gautomis sumomis ir pan. Deklaracija kaip ir anksčiau yra sudaryta iš atitinkamų dalių, tačiau struktūriškai nuo savo pirmtakės šiek tiek skiriasi. Formoje GPM311 deklaracija ir prie jos pridėtini 8 priedai (užpildant vedliu, juos atitinka 7 vedlio dalys) yra skirti:

  • deklaracijos GPM311 forma (vedlio A dalis) skirta deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo bendruosius duomenis, mokėtiną ar grąžintiną pajamų mokesčio sumą, mokėtinas VSD įmokų, PSD įmokų sumas;
  • deklaracijos priedas GPM311B (vedlio B dalis) „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“, skirtas deklaruoti gautas su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas;
  • deklaracijos priedas GPM311C (vedlio C dalis) „Individualios veiklos pajamos“ skirtas deklaruoti gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, įskaitant pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą;
  • deklaracijos priedas GPM311D1 „Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalis „Turto pajamos“) skirtas deklaruoti iš nekilnojamojo daikto ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautas pajamas;
  • deklaracijos priedas GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalis „Turto pajamos“) skirtas deklaruoti gautas turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas;
  • deklaracijos priedas GPM311E (vedlio E dalis) „Palūkanos“ skirtas deklaruoti gautas palūkanas;
  • deklaracijos priedas GPM311F1 (vedlio F dalis) „Kitos pajamos“ skirtas deklaruoti visas kitas gautas pajamas;
  • deklaracijos priedas GPM311F2 (vedlio F dalis) „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ skirtas apskaičiuoti ir deklaruoti į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamas pozityviąsias pajamas;
  • deklaracijos priedas GPM311G (vedlio G dalis) „Išlaidos, mažinančios pajamas“ skirtas deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidas, kuriomis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatas gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos.

Deklaracijos priedai GPM311B–GPM311G (vedlio B–G dalys) yra užpildomi tik tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį yra gavęs juose deklaruotinų pajamų. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatyta pareiga deklaruoti metines pajamas, nėra gavęs deklaruotinų pajamų, tai deklaracijoje pažymima, kad pajamų negauta (neuždirbta).

Prie popierinės deklaracijos neužpildyti deklaracijos priedai nepridedami.

Kaip ir formoje GPM308, formoje GPM311 tik užpildžius popierinės deklaracijos priedus (vedlio B–G dalis) užpildoma deklaracijos GPM311 forma (vedliu deklaracija parengiama), kuri yra skirta mokėtinam ar grąžintinam pajamų mokesčiui, apskaičiuotam nuo metinių pajamų, įrašyti. Popierinė deklaracija užpildoma po to, kai užpildomi atitinkami jos priedai ir apskaičiuojama pajamų mokesčio prievolė, mokėtinos ar grąžintinos pajamų mokesčio sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad, skirtingai nei anksčiau naudotoje formoje, individualios veiklos pajamų gavęs asmuo turi pats apsiskaičiuoti ir įrašyti mokėtinas Valstybinio socialinio draudimo įmokų bei Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas. Ankstesnėje formoje GPM308 tokia informacija nebuvo įrašoma. Tiek gautą pajamų sumą, tiek mokėtiną prievolę rekomenduotina apsiskaičiuoti prieš pildant deklaraciją, o deklaracijos pildymo metu skaičius tiesiog perkelti į deklaracijos formą. Tai leis pagreitinti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos pildymo ir pateikimo procesą ir jį padaryti sklandesnį.

Taip pat individualios veiklos pajamų gavusiems asmenims reiktų atkreipti dėmesį į dvi deklaracijos sritis pasirinktiną apskaitos principą (kaupimo ar pinigų, nustatytasis – kaupimo, kurį turėtų taikyti pridėtinės vertės mokėtojais tapę individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys) bei pasirinktiną individualios veiklos vykdymo išlaidų atskaitymo būdą (faktinį, pagal turimus pirminius paskaitos dokumentus – nustatytasis, arba 30 %, nekaupiant išlaidas pagrindžiančių dokumentų). Šiuo aspektus turi pasirinkti pats deklaraciją pildantis asmuo.

Užpildyta deklaraciją pateikiama, o joje nurodytos prievolės turi būti sumokamos iki šių metų liepos 1 d. Svarbu pažymėti, kad iki liepos 1 dienos gyventojų pajamų mokesčio ir su juos susijusios (Valstybinio socialinio draudimo įmokų bei Privalomojo sveikatos draudimo įmokų) sumos turi būti sumokamos į biudžetą tik šiais metais ir tai susiję su vėlesne gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų teikimo pradžia. Vėliau tiek deklaracijų pateikimas, tiek prievolių sumokėjimas turėtų grįžti į pradinę datą – gegužės 1 d., nebent iki nurodyto laiko būtų pakeisti atitinkami teisės aktai.

Šio komentaro autorė Agnė Pimpytė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, mokesčių teisės ekspertė

Publikuota taip pat naujenų portale Verslo žinios

Užsisakykite svarbiausias naujienas