Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas leis išvengti įsisenėjusių viešųjų pirkimų praktinių problemų

Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas sudarys galimybes Lietuvoje efektyviau, skaidriau, inovatyviau organizuoti viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo sutarčių vykdymą bei leis išvengti daugelio įsisenėjusių praktinių problemų.

2015 m. balandžio 29 d. buvo viešai paskelbtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas, kurio pagrindas – 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, panaikinanti direktyvą Nr. 2004/18/EB. Naujoji viešųjų pirkimų (toliau – VP) tvarka orientuota į:

• viešųjų išlaidų efektyvumo didinimą, siekiant užtikrinti geriausius įmanomus pirkimų rezultatus pagal kokybės ir kainos santykį. Tai visų pirma reiškia esamų VP taisyklių supaprastinimą ir didesnį lankstumą. Supaprastintos, efektyvesnės procedūros bus naudingos visiems ūkio subjektams ir padės pirkimuose dalyvauti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) bei tarptautiniams tiekėjams;
• tikslą leisti pirkėjams geriau pasinaudoti VP, siekiant bendrų visuomeninių tikslų: aplinkos apsaugos, didesnio išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo, kovos su klimato kaita, naujovių, užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimo ir kuo geriausių aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimo sąlygų užtikrinimo.

Daugiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT partneris, advokatas dr. Deividas Soloveičik

Užsisakykite svarbiausias naujienas