Naujasis Darbo kodeksas: esminiai projektinio darbo sutarčių požymiai ir naujos nuostatos

1. Projektinio darbo sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti, dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų, t.y. darbuotojui nustatoma savaitės darbo laiko norma, o darbuotojas, nepažeisdamas Darbo kodekso reikalavimų, savo nuožiūra nusistato savo darbo laiko režimą.

2. Šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar jos nustatymo sąlygas.

3. Sudaroma terminuota darbo sutartis vienu iš trijų variantų: 1) iki 2 metų, jeigu asmuo naujai priimamas į darbą, bet ne daugiau kaip su 10 proc. dirbančių darbuotojų; 2) laikinai, iki 5 metų pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį; 3) iki 2 metų trukmės susitarimas dėl projektinio darbo galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai.

4. Nustatytas lankstus apmokėjimas už darbą. Darbuotojui, dirbančiam pagal projektinio darbo sutartį, turi būti mokamas ne mažesnis kaip minimalusis valandinis atlygis už nustatytą darbo laiko normą. Projektinio darbo sutartyje papildomai gali būti nustatytas laikinis darbo apmokėjimas arba darbo apmokėjimas už įvykdytą rezultatą, arba taikomas mišrus būdas. Nors apmokėjimas už darbą yra sureguliuotas lanksčiai, tačiau atsvarai kartu nustatoma, jog darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

5. Projektinio darbo sutarčiai nėra taikomos Darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios maksimalų terminuotos darbo sutarties terminą ir terminuotos darbo sutarties pasibaigimo pasekmes. Pavyzdžiui, projektinio darbo sutartis negali tapti neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsis daugiau kaip 1 darbo dieną po termino suėjimo.

Išvados:

Projektinio darbo sutartis yra visiškai nauja darbo sutarties rūšis, kuriai būdingos išimtys iš iki šiol įprastų tradicinių darbo sutarties požymių. Naujas teisinis reglamentavimas leidžia lanksčiau organizuoti darbo procesus ir juo atsisakoma griežtos darbo sutarčių reguliavimo praktikos, kai darbo teisinių santykių šalims leidžiama tartis tik griežtai nustatytose ribose.

Projektinio darbo sutartimi darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo funkciją konkrečiam rezultatui pasiekti, tai yra ši darbo sutarties rūšis yra orientuota ne į procesą, o į rezultato pasiekimą.

Kadangi projektinio darbo sutartis yra orientuota į rezultatą, natūralu, kad ir atlygis gali būti siejamas su pasiektu rezultatu. Tačiau drauge apsaugomi ir darbuotojo interesai numatant saugiklius, tokius kaip minimalus valandinis atlygis už nustatytą darbo laiko normą bei darbo užmokesčio mokėjimo reguliarumas.

Naujame projektinio darbo sutarties reguliavime yra numatyta požymio paklusti darbdavio nustatytai vidaus darbo tvarkai išimtis, kadangi darbuotojas gali dirbti savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje ar už jos ribų, nepažeisdamas minimaliojo poilsio laiko ir maksimaliojo darbo laiko ribojimų.

Būtinos projektinio darbo sutarties sąlygos – konkretus projekto rezultatas, apibrėžta projekto pabaiga arba apibrėžtos projekto pabaigos nustatymo sąlygos.

Komentarą portalui vz.lt parengė asocijuota partnerė, advokatė Aušra Maliauskaitė-Embrektė.

Užsisakykite svarbiausias naujienas