Naujas ribojimas viešųjų pirkimų dalyviams taikomas tik iš dalies

2015 m. birželio 17 d. įsigaliojo LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 3 p.), numatantys, jog perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą.

Šio reikalavimo pagrindimo tikslais perkančiosios organizacijos reikalauja (atitinkamai viešai konsultavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba), kad būtų pateiktas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Problema, su kuria susiduria tiekėjai, kad minėtų dokumentų daugeliu atveju gali nepavykti gauti arba jų teikimas ir reikalavimas juos pateikti apskritai yra beprasmis.

Šiuo atveju tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos turi aiškiai suprasti, jog nustatytas reikalavimas yra taikomas (atitinkamai ir reikalaujami dokumentai turėtų būti reikalaujami) tik specifiniais atvejais, kai:

  • tiekėjas yra fizinis asmuo, arba
  • tiekėjas juridinis asmuo turi dalyvį – fizinį asmenį, turintį daugiau nei ½ balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime.

Taip yra dėl to, jog remiantis LR Baudžiamojo kodekso 20 str. ir 209 str. baudžiamoji atsakomybė dėl nusikalstamo bankroto gali būti taikoma tik fiziniams asmenims.

Taigi, tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, kai uždarojoje akcinėje bendrovėje nėra akcininko, turinčio balsų daugumą visuotiniame akcininkų surinkime, arba balsų daugumą turintis akcininkas yra juridinis asmuo, VPĮ 33 str. 1 d. 3 p. net netaikytinas.

Dėl to, kad minėtais atvejais LR Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 3 punkto taikymas yra neaktualus, turėtų būti apsiribojama tik informacijos apie esamus akcininkus pateikimu, o Perkančiosios organizacijos tai turėtų aiškiai numatyti ir pirkimo dokumentuose bei nepagrįstai nereikalauti pažymų apie akcininkų teistumą ar jungtinius jų duomenis.

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Karolis Smaliukas

Užsisakykite svarbiausias naujienas