Naujajame darbo kodekse daugiau garantijų vadovaujantiems darbuotojams

Naujojo darbo kodekso projekte teigiama, kad viešųjų juridinių asmenų vadovai, galės būti atleidžiami tik esant darbo kodekse numatytiems pagrindams, taip apribojant galimybes valstybės ar savivaldybių įmonių bei įstaigų vadovus, pasikeitus politinių jėgų pusiausvyrai valdžioje, atleisti be aiškių teisės aktuose nustatytų pagrindų. Numatytas draudimas privataus juridinio asmens vadovą atšaukti diskriminaciniu ar kitu pagrindines žmogaus teises pažeidžiančiu pagrindu turėtų paskatinti įmonių akcininkus atsargiau taikyti šiuo metu galiojančią absoliučią teisę atšaukti bendrovės vadovą.

Šiuo metu yra priimta laikyti, kad atitinkami privačios bendrovės organai turi absoliučią teisę atšaukti vadovą, t.y. turi įstatymo užtikrintą teisę atšaukti iš pareigų vadovą, neatitinkantį įmonės interesų, o tokio atšaukimo nebūtina pagrįsti jokiais papildomais pagrindais ar vadovo darbo kokybės vertinimu. Viešųjų juridinių asmenų vadovų atleidimas šiuo metu teismų praktikoje yra aiškinamas skirtingai. Pavyzdžiui, savivaldybės įmonės vadovo atleidimui taikoma absoliuti teisė atšaukti vadovą, o viešosios įstaigos vadovas, skirtingai nei privataus juridinio asmens vadovas, gali būti atleidžiamas tik taikant bendruosius darbo kodekse nustatytus darbo sutarties nutraukimo pagrindus.

Naujojo darbo kodekso projekte numatyta, kad viešųjų juridinių asmenų vadovai, atsižvelgiant į kai kurias išimtis, galės būti atleidžiami tik esant daro kodekse numatytiems pagrindams. Naujuoju teisiniu reguliavimu būtų suvienodinta viešųjų juridinių asmenų vadovų atleidimo tvarka, pašalinant galimybę skirtingai interpretuoti ir aiškinti teisę atšaukti viešojo juridinio asmens vadovą. Kartu būtų tiesiogiai ribojama gan dažnai pasitaikanti praktika Lietuvoje politinėms jėgoms daryti įtaką valstybės ar savivaldybės įmonių ar įstaigų valdymui, kuomet valstybės ar savivaldybių įmonių ar įstaigų vadovai pasikeitus politinių jėgų pusiausvyrai valdžioje yra atleidžiami be aiškių teisės aktuose numatytų pagrindų.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT teisininkas Justinas Samuolis

Užsisakykite svarbiausias naujienas