Mažiau mokestinių rizikų įmonėms, vykdančioms veiklą skirtingose ES valstybėse narėse

2012 m. liepos mėnesį Europos Komisijos (EK) sprendimu buvo įkurtas Europos Sąjungos PVM forumas. Šiuo metu forumui priklauso valstybių narių bei tam tikrų verslo organizacijų atstovai. Forumo tikslai yra susiję su PVM problemų identifikavimu ir naikinimu tarpvalstybiniuose sandoriuose.

Įmonės, veiklą vykdančios daugiau nei vienos valstybės narės teritorijos ribose, susiduria su papildomomis mokestinėmis rizikomis. Atitinkamų valstybių narių mokesčių administratoriai neretai laikosi skirtingos pozicijos, kurioje iš valstybių turi būti sumokamas PVM. Todėl, pavyzdžiui, įmonei, teikiančiai paslaugas kitoje valstybėje narėje įsikūrusiems subjektams, gali kilti prievolė du kartus sumokėti PVM nuo tų pačių paslaugų teikimo.

Siekiant sumažinti abejones dėl tarp kelių valstybių narių vykstantiems sandoriams taikomos PVM tvarkos, Europos Sąjungos PVM forumas 2013 metais inicijavo bandomąjį projektą dėl taip vadinamų tarpvalstybinių sprendimų (TVS) (angl. cross-borderadvanceruling). Šiuo metu projektas yra pratęstas iki 2018 m. spalio. Projekte dalyvauja 15 valstybių narių, įskaitant Lietuvą. Projekto tikslas yra suteikti galimybę apmokestinamiesiems asmenims gauti išankstinius įpareigojančius mokesčių administratoriaus sprendimus sudėtingais PVM taikymo atvejais tarpvalstybiniuose sandoriuose. TVS, kuris priimamas konkrečių mokesčių mokėtojo sandorių atžvilgiu, reiškia mokesčių administratoriaus įsipareigojimą teisės aktų nuostatas taikyti būtent taip, kaip nurodyta TVS.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT teisininkė Neringa Vasiliauskaitė

Užsisakykite svarbiausias naujienas