Lietuva gerins elektros persiuntimo kokybę

Lietuvos Vyriausybė atkreipė dėmesį į būtinybę gerinti elektros persiuntimo kokybę, kuri ypač svarbi šalies pramonei. Ministras Pirmininkas 2019 m. vasario 6 d. apibendrino Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų ir įmonių pasiūlymą nustatyti, kad „elektros momentinio išsijungimo (ar įtampos voltažo kryčių) – mirktelėjimų (nuo 0,1 iki 3,0 sekundžių trukmės) skaičius per vienerius metus prekybos, pramonės ir paslaugų įmonėms neviršytų 6 kartų“ ir nutarė, kad Energetikos ministerija turi užtikrinti, kad kitame darbo grupės „Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo klausimams koordinuoti“ posėdyje būtų pristatyta elektros tiekimo kokybės įgyvendinimo pažanga.

Kodėl šis pirmas Vyriausybės žingsnis elektros persiuntimo kokybei gerinti yra svarbus?

Per pastaruosius 30 metų pramonės sektorius smarkiai pasikeitė, o momentiniai elektros įtampos mirktelėjimai pramonei sukelia žymius nuostolius, didina atliekų kiekius ir mažina energetinį efektyvumą.

Įmonės pačios diegia UPS akumuliatorius, apsaugančius nuo įtampos dingimo ar neleistino jos sumažėjimo automatikos maitinimo linijose, tačiau kai 0,1 – 0,5 sekundes krenta įtampa 6-10 megavatų (MW) galios elektros linijoje dėl paukščių, voverių ar šakų prisilietimo prie elektros linijos, tai vadinamieji ups‘ai nebegali įmonėms padėti, o robotai stoja, sugadina produkciją, užkišamos linijos, įmonės reikia iš naujo paleisti technologinius procesus.

Labiausiai nuo to kenčia polimerų, maisto, chemijos, stiklo, popieriaus, metalo apdirbimo, medienos, statybos, elektros įrangos ir ypač puslaidininkių pramonė.

Reikia elektros tinklų operatorių naujoviško mąstymo ir investicijų, kad jų tinklas tinkamai reaguotų į gamtos išdaigas išmanesnėmis priemonėmis, o ne sovietmečiu įdiegtomis relinės apsaugos ir automatikos sistemomis. Viena iš didelių kliūčių Lietuvos pramonei ir amatams atsigauti ir plėstis yra nekonkurencingos ir nekokybiškos elektros persiuntimo paslaugos.

Elektros persiuntimo kokybės gerinimas būtinas norint įgyvendinti Vyriausybės programos 192.8. punktą, kuriame numatyta: „kartu su pramonės atstovais parengti sektorines pramonės paramos programas, išlaikančias ir kuriančias papildomą konkurencinį pranašumą taikant skaitmenines technologijas pramonėje, valstybės pagalbą ir strategiją koncentruosime į strategines pramonės ekosistemas – biotechnologijų, fotonikos, robotikos, aviacijos, atsinaujinančios energetikos ir inžinerinės pramonės sektorius“.

Energetikos ministerija kartu su Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmais galės parengti sektorines pramonės paramos programas, kad elektros perdavimo ir skirstymo operatoriai pagerintų elektros perdavimo kokybę esamoms pramonės įmonėms, laisvosioms ekonominėms zonoms ir pramonės parkams. Dėl paukščių, voverių ar šakų prisilietimo elektra pramonei neturėtų mirksėti daugiau kaip 6 kartus per metus. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turėtų papildyti elektros kokybės reikalavimų sąrašą ir neleisti operatoriams dangstytis voverėmis ir paukščiais kaip nenugalima jėga.

Elektros taisyklėse galėtų būti nustatytos kokybės atsakomybės ribos. Pavyzdžiui, Švedijoje už ilgesnius kaip 0,6 sekundės, (0 – 80 % likutinis voltažas) momentinius kritimus atsako operatorius, iki 0,15 sekundės (90 – 70 % likutinis voltažas) kritimus atsako įmonė, o tarpiniu atveju abi šalys turi ieškoti geriausiai visiems vartotojams atsiperkančio sprendimo, nes ekonomiškai neracionalu 10 MW linijos kryčius gelbėti „upsiukais“.

Siūlytume pakeisti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, kad trumpalaikių elektros įtampos kryčių akumuliuotas skaičius klientui elektros skirstymo įmonėse, valstybei svarbiuose ekonominiuose projektuose ar prie urbanizuotų teritorijų būtų ne daugiau kaip 4  per metus. Apibrėžti teritorijas, kur ketinama sudaryti sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui, vykdančiam ar plečiančiam gamybą, ar jau patvirtintuose valstybei svarbiuose ekonominiuose projektuose teikti aukštos kokybės elektros skirstymo paslaugą. Būtina įvertinti  Lietuvos įmonių nuostolius pagal pramones šakas dėl trumpalaikių elektros įtampos kryčių ir pateikti pasiūlymus konkurencingumui gerinti efektyvumo didinimo priemonėse.

 

Advokatas Mindaugas Jablonskis yra GLIMSTEDT asocijuotasis partneris, Energetikos praktikos vadovas. Komentaras publikuotas naujienų portale VZ.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas