Kurį darbo kodeksą taikyti – naująjį ar senąjį?

Priėmus naująjį Darbo kodeksą (DK), praktikoje kyla daug klausimų dėl jo įgyvendinimo ir taikymo. Pavyzdžiui, kaip elgtis darbdaviui, jei įspėjimas dėl atleidimo darbuotojui įteiktas iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, o darbo sutartis nutraukiama jau jam įsigaliojus, arba kiek ilgai galios iki naujojo Darbo kodekso sudarytos kolektyvinės sutartys?

Bendra taisyklė nustato, kad darbo santykiams, kurie egzistuoja naujo Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, taikomos naujo Darbo kodekso nuostatos, išskyrus šiuos nustatytus atvejus:

  • jeigu darbuotojas dėl darbo sutarties nutraukimo raštu buvo įspėtas arba pats raštu įspėjo ar prašė dėl darbo sutarties nutraukimo ne dėl darbuotojo kaltės iki naujojo DK įsigaliojimo, jis yra atleidžiamas pagal iki DK įsigaliojimo galiojusias nuostatas;
  • jeigu skundas, prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą yra paduotas ar ieškinys dėl darbo teisių įgyvendinimo yra pareikštas iki naujo DK įsigaliojimo, skundas, prašymas yra sprendžiami pagal iki DK įsigaliojimo galiojusias nuostatas;
  • darbo drausmės pažeidimų procedūros, pradėtos iki DK įsigaliojimo, baigiamos pagal iki DK įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

Taip pat svarbu prisiminti, kad:

  • darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius naujo DK įsigaliojimo dieną yra 20 ir daugiau, per 6 mėnesius nuo DK įsigaliojimo dienos įsakymu turi sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją DK nustatyta tvarka;
  • iki naujo DK įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. birželio 30 d;
  • nuo naujo DK įsigaliojimo kasmetinės atostogos, į kurias teisė įgyta iki naujo DK įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 6 darbo dienas už kiekvienas 7 dienas (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę). Darbuotojai, iki naujojo DK įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už 3 darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2019 m. liepos 1 d.

Darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumai

Naujai sudaromos darbo sutartys po naujo DK įsigaliojimo bus sudaromos pagal jame nustatytą tvarką. Tačiau kaip traktuoti, pavyzdžiui, galiojančias trumpalaikes darbo sutartis, sutartis dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo sutarties, kurių naujajame DK iš viso atsisakyta? Išskirtini šie atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumai:

  • trumpalaikės sutartys, sudarytos iki naujojo DK įsigaliojimo, tęsiasi ir joms taikomos terminuotų darbo sutarčių nuostatos;
  • darbo sutartys dėl antraeilių pareigų, sudarytos iki DK įsigaliojimo, tęsiasi ir joms taikomos terminuotų ar neterminuotų darbo sutarčių nuostatos;
  • nuotolinio darbo sutartys, sudarytos iki DK įsigaliojimo, tęsiasi ir joms taikomos terminuotų ar neterminuotų darbo sutarčių nuostatos ir nuotolinį darbą reglamentuojančios DK nuostatos;
  • vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys nuo DK įsigaliojimo lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų ir šioms sutartims taikomos susitarimą dėl papildomo darbo reglamentuojančios naujo DK nuostatos. Jeigu šalys nenustato pagrindinės ar papildomos darbo funkcijos, pagrindine laikoma ta funkcija, dėl kurios susitarta pirmiau.

Galiojantiems darbo santykiams, kuriuos geriau atspindi DK numatyta nauja darbo sutarties rūšis, galima taikyti naujas DK normas ir šalių susitarimu galiojančias darbo sutartis modifikuoti darbo santykių esmę atitinkančiomis naujomis darbo sutartimis.

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė

Straipsnis publikuotas naujienų portale Delfi.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas