Konkurencijos priežiūros institucijos atidžiau stebi vaistų kainodarą

Kol Lietuvoje diskutuojama dėl didesnio valstybės vaidmens farmacijos sektoriuje, Europoje konkurencijos priežiūros institucijos imasi aktyvesnių veiksmų prieš dideles vaistų kainas. Gegužės viduryje Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl vaistų nuo vėžio gamintojo „Aspen Pharma“ nepagrįstai itin aukštų kainų taikymo naudojantis situacija, kai rinkoje trūksta alternatyvių pigesnių vaistų.

„Aspen Pharma“ vaistų, kurių didelė dalis nepakeičiami, kainas per trumpą laikotarpį pakėlė keliais kartais. Pavyzdžiui, Italijoje dalies vaistų kainos buvo padidintos net iki 1500 procentų. Už šiuos veiksmus Italijos konkurencijos priežiūros institucija skyrė įmonei 5 mln. eurų baudą. Todėl Europos Komisija nusprendė ištirti „Aspen Pharma“ veiksmus ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse.

Tyrimai dėl dominuojančių ūkio subjektų nepagrįstai didelių kainų vartotojams taikymo yra itin reti, o tokie pažeidimai sunkiai įrodomi, nes Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika reikalauja, be kita ko, įrodyti specifinius pažeidimo sudėties elementus, kuriems įrodyti dažnai stinga faktinių duomenų.

Pirma, reikia įrodyti kainą, kuri būtų taikoma, jeigu rinkoje vyktų veiksminga konkurencija ir nebūtų vieno dominuojančio ūkio subjekto. Jei prekes gamina tik viena įmonė, „konkurencingą“ kainą objektyviai nustatyti keblu.

Antra, reikia įrodyti, jog faktinės ir konkurencingos kainų skirtumas yra pernelyg didelis. Teismų praktika ir teisės doktrinoje dar nėra aiškiai išgryninta, koks pelno maržų skirtumas laikytinas pernelyg dideliu.

Trečia, reikia įrodyti, kad kainų skirtumo negalėjo nulemti teisėtos priežastys, pavyzdžiui padidėjusios gamybos išlaidos, nesėkmingos investicijos ir padidėjusi paklausa. Taigi Europos Komisijai įrodyti pažeidimą nebus lengva.

Iki šiol Europos Komisija farmacijos sektoriuje didžiausią dėmesį skirdavo etinių (originalių, patentuotų) vaistų gamintojų susitarimams su pigesnių generinių vaistų (neturinčių patentais suteikiamos teisinės apsaugos) gamintojais dėl pigesnių vaistų gamybos pradžios atidėjimo. Europos Komisija ne kartą baudė pasaulines farmacijos įmones už milžiniškas etinių vaistų gamintojų pinigines kompensacijas generinių vaistų gamintojams, atsisakiusiems pradėti vaistų gamybą pasibaigus patento ir patento savininkui suteiktų išimtinių teisių galiojimo terminui. Etinių vaistų gamintojų veiksmai užkirsdavo kelią generinių vaistų gamintojams įeiti į atskirų vaistų rinkas, tokiu būdu etinių vaistų gamintojai galėdavo nevaržomai palaikyti aukštas vaistų kainas. Europos Komisija, imdamasi veiksmų sustabdyti etinių ir generinių vaistų gamintojų veiksmus, siekdavo pašalinti aukštų vaistų kainų susidarymo priežastis, o ne pačias aukštas kainas.

„Aspen Pharma“ vaistai, skirti gydyti vėžį, Lietuvoje įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Abejotina, ar šio Europos Komisijos tyrimo pradėjimas gali savaime greitai ir pastebimai sumažinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir pacientų išlaidas šiems gyvybiškai svarbiems vaistams, tačiau bus įdomu stebėti, ar tyrimai dėl per didelių kainų taikymo taps nauju konkurencijos priežiūros institucijų veiklos prioritetu.

 

Jonas Šalna, advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkas

Straipsnis publikuotas portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas