Komentaras dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 281, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo

Advokatų kontoros GLIMSTEDT advokatė Jolanta Liukaitytė-Stonienė
Parengtu įstatymo projektu statinio garantiniai terminai gerokai trumpinami. Šiuo metu yra
taikomas bendras 5 metų statinio garantinis terminas, 10 metų – paslėptiems statinio elementams
(konstrukcijos, vamzdynai ir kt.) ir 20 metų – jeigu buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų šiuose
elementuose. Pagal parengtą įstatymo pakeitimo projektą nustatomi trumpesni garantiniai terminai,
atitinkamai – 3, 5 ir 10 metų.
Toks ženklus garantinių terminų sutrumpinimas nebus naudingas vartotojams dėl kelių priežasčių.
Visų pirma, sutrumpės terminas, per kurį paaiškėjusiems statinio defektams pašalinti, vartotojai
turės teisę kreiptis į statytoją. Pavyzdžiui, po 4 metų išryškėjusius pastato fasado defektus
vartotojai turės šalinti savo lėšomis. Antra, statytojai, žinodami, kad taikomi trumpesni garantiniai
terminai, taip pat gali dėti mažiau pastangų statinio kokybei užtikrinti. Po garantinio termino
pasibaigimo išryškėjusių defektų šalinti statytojas jau neprivalės.
Kita vertus, iki šiol nustatyti ilgi garantiniai terminai praktikoje dažnai neveikė, kadangi didelė dalis
statytojų bankrutuodavo dar nesibaigus garantiniams terminams ir vartotojui tiesiog nebūdavo į ką
kreiptis dėl defektų pašalinimo. Paminėtina ir tai, kad daugelis Europos valstybių taip pat taiko ne
tokius ilgus garantinius terminus, pavyzdžiui, kaimynai latviai taiko 2 metų garantinį terminą.
Suomiai taip pat taiko 2 metų garantinį terminą, o pasibaigus šiam terminui defektus statytojas
privalo šalinti tik tais atvejais, jei jie padaryti dėl didelio neatsargumo ir bet kuriuo atveju ne ilgiau
nei 10 metų. Vokietijoje taikomas 5 metų garantinis terminas, po šio termino pasibaigimo statytojas
taip pat privalo šalinti tik tuose defektus, kuri atsirado dėl jo tyčios ar didelio neatsargumo.
Sutrumpėjus garantiniams terminams vartotojai turės mažesnį laiko tarpą kreiptis dėl defektų
pašalinimo, todėl tikėtina, kad ginčų tarp statytojų ir vartotojų dėl defektų pašalinimo sumažės.
Tačiau gali daugiau kilti ginčų dėl to, ar vienas ar kitas defektas išryškėjo dar garantiniu terminu, ar
jam jau pasibaigus. Vartotojai turės operatyviau reaguoti, labiau sekti, ar neišryškėjo kokių nors
trūkumų, kad nekiltų ginčų, ar tam tikras defektas paaiškėjo garantiniu terminu ar jam jau
pasibaigus.
Paminėtina, kad įstatymas nedraudžia šalims sutartimi susitarti dėl ilgesnių garantinių terminų
nustatymo, todėl tikėtina, kad praktikoje tam tikrais atvejais šalys susitars, kad vienoms ar kitoms
statinio dalims/visam naujai pastatytam statiniui yra nustatomi ilgesni garantiniai terminai.

Užsisakykite svarbiausias naujienas