Kokiomis nekilnojamojo turto mokesčio lengvatomis gali pasinaudoti verslas

Nekilnojamojo turto mokestis aktualus visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems Lietuvoje nekilnojamojo turto, todėl kiekvienam verta pasitikrinti, ar nesate šio mokesčio mokėtojas. Kartu verta žinoti ir lengvatas, kurių, vien tik taikomų juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme išskirta 19. Šiame straipsnyje aptarsiu pačius aktualiausius atvejus, kai juridinių asmenų turtas nėra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu. Rekomenduotina nepamiršti pasinaudoti lengvatomis tuo atveju, jei jūsų verslas atitinka konkrečius teisės aktuose nustatytus kriterijus.

Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas:

LEZ įmonių nekilnojamasis turtas. Neapmokestinamas visas nekilnojamas turtas laisvųjų ekonominių zonų įmonėms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą, priklausantis joms ar šių įmonių perimtas iš fizinių asmenų.

Žemės ūkio veikla užsiimančių bendrovių nekilnojamasis turtas – t. y.juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamoms už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus gauti (uždirbti). Pajamomis iš žemės ūkio veiklos laikomos pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Asociacijų nekilnojamasis turtas, naudojamas tik nekomercinei veiklai. Asociacijomis laikomi juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

Labdaros ir paramos fondų nekilnojamasis turtas. Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas labdaros ir paramos fondų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), taip pat iš fizinių asmenų perimtas nekilnojamasis turtas, naudojamas tik nekomercinei veiklai. Jeigu fondai minėtą nekilnojamąjį turtą (ar jo dalį) naudoja komercinei veiklai (pavyzdžiui, nuomoja savo patalpas), tai už šį turtą jie privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Nekilnojamasis turtas, naudojamas teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas. Ši nekilnojamojo turto mokesčio lengvata gali būti pritaikyta juridiniams asmenims, kurie teikia sveikatos priežiūros paslaugas, gavę licenciją teikti šias paslaugas ir įregistruoti Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre. Taikant šiame punkte nustatytą lengvatą, turi būti atsižvelgiama ne tik į subjektą, kuris turi minėtą licenciją, bet ir į tai, kaip naudojamas jam priklausantis ar jo iš fizinių asmenų perimtas nekilnojamasis turtas (ar jo dalis), t. y. nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas tik tas nekilnojamasis turtas (jo dalis), kuris naudojamas išimtinai sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Jei šioms paslaugoms teikti naudojama tik tam tikra nekilnojamojo turto dalis, ši dalis turi būti aiškiai išskirta iš nekilnojamojo turto, kuris nėra naudojamas minėtoms paslaugoms teikti. Jei tik sveikatos priežiūros paslaugoms teikti naudojamas nekilnojamasis turtas nėra išskirtas iš nekilnojamojo turto, kuris naudojamas ir kitai veiklai, tai šiame punkte nustatyta lengvata negali būti taikoma iki tokia dalis nėra išskiriama.

Mokslo, studijų institucijų bei švietimo įstaigų nekilnojamasis turtas.  Šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, kokiais tikslais šis nekilnojamasis turtas yra naudojamas.

Meno kūrėjų nekilnojamasis turtas. Meno kūrėjais laikomi juridiniai asmenys, turintys meno kūrėjų statusą.

Religinių bendruomenių nekilnojamasis turtas. Nekilnojamojo turto mokesčiu visiškai neapmokestinamas tradicinių religinių bendruomenių, centrų, bendrijų nekilnojamasis turtas, neatsižvelgiant į šio nekilnojamojo turto naudojimo tikslus. Tradicinėmis pripažįstamos devynios Lietuvoje egzistuojančios religinės bendruomenės ir bendrijos: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų. Jei religinė bendruomenė nėra pripažinta tradicine, neapmokestinama tik tas nekilnojamasis turtas ar jo dalis, kuri naudojama tik nekomercinei veiklai ar kulto apeigų reikmenų gamybai.

Bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas. Nesvarbu, kokiais tikslais nekilnojamasis turtas naudojamas, nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas visas bankrutavusioms įmonėms priklausantis ar šių įmonių iš fizinių asmenų perimtas nekilnojamasis turtas.

Lengvatos pradedamos taikyti tą mėnesį, kurį įgyjama teisė į lengvatas, pavyzdžiui, tą mėnesį, kurį licencijas įgiję juridiniai asmenys sveikatos priežiūros paslaugas pradeda faktiškai teikti pagal atitinkamas sutartis su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais ar pagal kitus dokumentus, iš kurių būtų galimą spręsti, kad tokios paslaugos buvo teikiamos. Atitinkamai, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį sveikatos priežiūros paslaugos nustojamos teikti ar kurį panaikinama licencija tokias paslaugas teikti.

Savivaldybių suteikiamos lengvatos

Net jei jūsų verslas nepatenka į 19 lengvatų sąrašą, verta žinoti, kad ir savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės taryba yra nustačiusi lengvatinį 0,7 proc. 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą viešbučių paskirties, poilsio paskirties (su išimtimis), maitinimo, kultūros (su išimtimis), sporto, mokslo ir kt. paskirties nekilnojamam turtui. Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 metams nustatė tokius pačius tarifus, kaip ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba, skirdama lengvatinį tarifą tik nekilnojamajam turtui, esančiam Senamiesčio ir Naujamiesčio mikrorajonuose, kuriuo naudojantis būtų vykdoma tam tikra veikla (knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, antikvarinių prekių mažmeninė prekyba, maitinimo ir gėrimų tiekimas, komercinė meno galerijų veikla). Tuo tarpu Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 metams yra nustačiusi lengvatinį 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės daugiabučių gyvenamųjų namų statytojams jų pastatytiems butams, kurių statyba užbaigta ir turto savininko ar kito asmens nenaudojama ekonominei ar individualiai veiklai vykdyti, bei nekilnojamajam turtui labai mažų ir mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, kurios įsteigtos 2019 metais.

 

Akvilė Pauliūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT advokato padėjėja, besispecializuojanti mokesčių teisės srityje.

Komentaras publikuotas naujienų portale VZ.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas