Kam priklauso kompiuterių programų pirminis kodas – programuotojui ar užsakovui?

Programuotojai ir užsakovai dėl kompiuterinių programų sukūrimo bei teisių į jas perdavimo dažnai sudaro labai abstrakčias sutartis. Neretai netgi panaudojamas internete pasitaikęs sutarties šablonas, kurį šalys pasirašo iš esmės neaptarusios esminių nuostatų, dėl kurių vėliau gali kilti ginčai, turintys esminės neigiamos įtakos jų verslui.

Saugo autorių teisės

Kompiuterių programos, kaip ir jų pirminis kodas (angl. source code), yra saugomi  autorinės teisės. Kompiuterių programų užsakymo sutartis yra autorinė sutartis, kuriai taikomos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos. Minėtame įstatyme yra įtvirtinta prezumpcija, kad pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti. Todėl konkrečiai neįvardijus, kad teisės į pagal užsakymą sukurtos kompiuterių programos pirminį kodą pereina užsakovui, gali kilti ne tik nesutarimų tarp šalių dėl perduotų teisių apimties, bet užsakovui sėkmingai vykstant savo verslą, sukurtos kompiuterių programos pagrindu, gali būti palikta erdvės kompiuterių programos kūrėjui piktnaudžiauti savo teisėmis.

LAT sprendimas – palankus užsakovams

Doktrinoje vyrauja bendra taisyklė, kad pareiga užsakovui perduoti kompiuterių programos pirminį kodą turi būti aiškiai nurodyta sutartyje. Ilgą laiką Lietuvos teismų praktika nepasisakė šiuo klausimu, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2016 m. kovo mėn. priimtoje nutartyje suformavo taisyklę, kad net jei ir nėra aiškaus susitarimo dėl kompiuterių programų pirminio kodo perdavimo užsakovui, toks susitarimas tam tikrais atvejais gali būti numanomas aiškinant konkrečios situacijos aplinkybes.

Minėtoje byloje ieškovas, programuotojas, teigė, kad pagal su užsakovu sudarytas autorines sutartis perdavė tik galutines programas, o ne jų pirminius kodus. Programuotojas taip pat įrodinėjo, kad užsakovas pažeidė jo autorines turtines teises, nes perdavė ieškovo sukurtų kompiuterių programų modulių pirminį kodą bei padarė jį viešai prieinamą tretiesiems asmenims, neturėdamas šių kompiuterių programų modulių pirminio kodo autoriaus leidimo. Teismai, išanalizavę konkrečios situacijos aplinkybes, remdamiesi tikraisiais šalių ketinimais, sutarties esme bei tikslu, kvalifikavo autorines sutartis kaip autorines kūrinio užsakymo sutartis bei pripažino, kad pagal minėtas sutartis teisės į kompiuterių programos pirminį kodą buvo perduotos užsakovui.

Verta numatyti sutartyse

Kadangi beveik visada iškyla būtinybė kompiuterių programas adaptuoti, keisti, pritaikyti nūdienos poreikiams, užsakovams jų pirminį kodą turėti yra būtina (išskyrus atvejus, kai nuolat naudojamasi to paties programuotojo ar programavimo paslaugas teikiančių bendrovių paslaugomis). Nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas parodė intenciją formuoti užsakovams palankią teismų praktiką kompiuterių programų užsakymo sutarčių aiškinimo atžvilgiu, vis dėlto verslo įmonėms vertėtų apsidrausti ir panašaus pobūdžio sutartyse, be kitų sąlygų, nurodyti, kad užsakovui perduodamas ir kompiuterių programų pirminis kodas bei nurodyti kokios teisės į jį perduodamos.

Autorė: GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Asta Macijauskienė

Straipsnis publikuotas seopaslaugos.com

Užsisakykite svarbiausias naujienas