Kaip apskaičiuoti ir deklaruoti nekilnojamojo turto mokestį?

Artėjant gruodžio 15 dienai – terminui, iki kurio mokesčių mokėtojai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme suformuluotas sąlygas, turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas, pravartu prisiminti, kokiais atvejais, kokio dydžio bei kokių deklaracijų pagrindu mokamas minėtas mokestis. Toliau apžvelgsiu esminius aspektus, susijusius su nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimu, deklaravimu bei sumokėjimu.

Bendrine prasme nekilnojamojo turto mokestis mokamas už nekilnojamąjį  turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, išskyrus 1) faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka bei 2) valdžios ir privataus subjekto partnerystės pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Nekilnojamojo turto mokestį, kurį moka fiziniai asmenys, galima suskirstyti į dvi kategorijas:

  • 1) mokestis, kurį moka gyventojai už nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 000 eurų;
  • 2) mokestis užkitos nei išvardyta paskirties (prekybos, paslaugų, administracines ir kt.) statinius (patalpas), mokamas nepriklausomai nuo jų mokestinės vertės.

Atitinkamai skiriasi šių dviejų tipų nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų formos ir apskaičiavimo būdas.

Pirmuoju atveju mokestis nurodomas (deklaruojamas) KIT715 formoje, kuri mokesčių administratoriui turi būti pateikiama iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.

Pvz., už 2019 metus nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija forma KIT715 turi būti pateikta iki 2019 m. gruodžio 15 d.; už 2018 m. mokestinį laikotarpį minėtos formos deklaracija turėjo būti pateikta iki 2018 m. gruodžio 15 d. ir taip toliau.

Nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja pats mokesčio mokėtojas.

Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas pildant KIT715 deklaracijos formą

Visų pirma, asmuo turi sudėti viso turimo (įsigyjamo) atitinkamos paskirties (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai) statinių (patalpų) mokestines vertes.

Gautai sumai pritaikomas 220 000 eurų neapmokestinamasis dydis.

Perviršiui taikomas progresinis nekilnojamo turto mokesčio tarifo dydis, t. y.:

  • turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (220 000 eurų), tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

2) 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

3) 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Pvz., jeigu asmuo turi tris gyvenamosios paskirties pastatus, kurių mokestinės vertės yra po 200 000 eurų, ir vieną garažą, kurio mokestinė vertė 30 000 eurų, jo nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas:

200 000 + 200 000 + 200 000 + 30 000 = 630 000

630 000 eurų suma taikomų tarifu atžvilgiu turi būti skaidoma taip:

220 000 eurų sumos daliai taikomas 0 %

80 000 – 0,5%

200 000 – 1 %

130 000 – 2 %,-

80 000 x 0,5% + 200 000 x 1 % + 130 000 x 2 % = 80 000 x 0,005 + 200 000 x 0,01 + 130 000 x 0,02 = 400 + 2 000 + 2 600 = 5 000.

Vadinasi, šiuo atveju asmens mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis sudaro 5 000 eurų.

Mokestis, mokamas, nuo kitos paskirties statinių

Kaip minėjau, yra ir antros kategorijos nekilnojamojo turto mokestis, mokamas nuo kitos paskirties statinių (patalpų). Jis turi būti deklaruotas KIT711 formoje ir sumokėtas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d. Pvz., už 2019 m. mokestis turės būti sumokėtas iki 2020 m. vasario 15 d.

KIT 711 formoje deklaruojamo nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės, kuriose atitinkamai yra apmokestinamasis nekilnojamasis turtas.

Abiem aptartais atvejais aktuali statinių (patalpų) mokestinė vertė. Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, kurią nustato Valstybės įmonė Registrų centras.

Nekilnojamojo turto vertė vertinama masiniu vertinimo būdu (paskutinį kartą masinis vertinimas atliktas 2016 metų sausio 1 dieną ir nustatyta vertė taikoma penkis mokestinius laikotarpius) arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodu (vertė taip pat galioja penkis mokestinius laikotarpius nuo vertės nustatymo dienos).

Mokestinė turto vertę galima pasitikrinti Valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje, taip pat savininkai tai gali padaryti ir Valstybės įmonės Registrų centras savitarnos sistemoje ar teritoriniame skyriuje, pildant prašymą.

Apibendrinant išdėstytą informaciją, galima daryti išvadą, kad mokesčių mokėtojas pirmiausia turi identifikuoti visą turimą (įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą (statinius ir / ar patalpas), jo paskirtį ir tuomet spręsti, kurio turto atžvilgiu taikomas nekilnojamojo turto mokestis, deklaruojamas iki gruodžio 15 d., o kurio – iki kitų metų vasario 15 d. Tik tokiu būdu įmanoma teisingai užpildyti atitinkamų formų deklaracijas, jas pateikti laiku bei tinkamai įgyvendinti prievolę.

Tikimės, kad ši apžvalga padės mokesčių mokėtojams lengviau ir paprasčiau deklaruoti bei sumokėti nekilnojamojo turto mokestį tinkamai ir laiku.

 

Agnė Pimpytė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, mokesčių teisės ekspertė

Straipsnis buvo publikuotas naujienų portale VZ.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas