Kaip apmokestinamos fizinio asmens pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos?

Fizinio asmens iš nekilnojamojo turto nuomos gautos pajamos gali būti apmokestinamos dviem būdais – įregistravus individualią veiklą (verslo liudijimo pagrindu) arba neįregistravus individualios veiklos, pildant pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusius metus. Pažymėtina, kad verslo liudijimo pagrindu fizinis asmuo gali nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas.

Toliau šiame straipsnyje apžvelgsiu nuomos apmokestinimo ypatumus priklausomai nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties.

Gyvenamųjų patalpų nuoma

Gyvenamąsias patalpas gyventojui ne verslo tikslais ar individualios veiklos vykdymui nuomoti galima abiem būdais – tiek registruojant individualią veiklą (verslo liudijimo pagrindu), tiek jos neregistruojant. Kai gyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos neįregistravus individualios veiklos (be verslo liudijimo), nuomotojas mokestį moka iki kitų metų gegužės 1 d., o nuomojant verslo liudijimo pagrindu nuomotojas moka fiksuotą mokestį už verslo liudijimą.

Jei gyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos juridiniam asmeniui arba gyventojui individualios veiklos vykdymui, mokestį moka nuomininkas, t. y. jis yra mokestį išskaičiuojantis asmuo. Taip nuomoti galima tik nekilnojamojo turto nuomos sutarties pagrindu, neregistruojant individualios veiklos.

Negyvenamųjų patalpų nuoma

Tuo atveju, kai negyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos gyventojui, mokestį moka nuomotojas.

Tačiau jei negyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos gyventojui individualios veiklos vykdymui arba juridiniam asmeniui, nuomininkas jau laikomas mokestį išskaičiuojančiu asmeniu ir toks asmuo pats turi sumokėti mokestį.

Būtina paminėti, kad nesvarbu, kokios paskirties turtas nuomojamas – visada tikslinga sudaryti nekilnojamojo turto nuomos sutartį raštu.   

Iš nuomos gaunamų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu

Kai nekilnojamasis turtas nuomojamas nekilnojamojo turto nuomos sutarties pagrindu, gaunamos pajamos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, jei iš nekilnojamojo turto nuomos gautų pajamų suma kartu su kitomis su darbu nesusijusiomis pajamomis neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), t. y. 136 334 EUR. Kai iš nekilnojamojo turto nuomos gautų pajamų kartu su kitomis su darbu nesusijusiomis pajamomis suma viršija 120 VDU, t. y. 136 334 EUR, sumai, viršijančiai minėtą ribą, taikomas 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Kai nekilnojamasis turtas nuomojamas įregistravus individualią veiklą (verslo liudijimo pagrindu), mokamas fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestis. Šis fiksuoto dydžio mokestis yra skirtingas kiekvienoje savivaldybėje ir kasmet gali keistis.

Svarbu pažymėti, kad fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 EUR per mokestinį laikotarpį neviršijančios nekilnojamojo turto objekto nuomos pajamos. 45 000 EUR sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios nekilnojamojo turto nuomos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. / 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Norint deklaruoti gyventojo pajamas, gautas iš nekilnojamojo turto nuomos, pildoma gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos forma GPM311 (ankstesniems metams taikoma forma GPM308). Ši deklaracija pildoma pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų mokestinių metų gegužės 1 dienos.

Priklausomai nuo aprašytų situacijų, konkrečių faktinių aplinkybių, pvz., kas yra mokestį išskaičiuojantis asmuo, nuomotojas, nuomininkas ir pan., nuomininkas arba nuomotojas teikia tinkamai užpildytą deklaraciją forma GPM311 (arba forma GPM308) ir sumoka atitinkamas prievoles į biudžetą.

Prievolė „Sodrai“

Aptariamais atvejais Valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokos „Sodrai“ turi būti mokamos tik tada, kai nekilnojamasis turtas nuomojamas individualios veiklos (verslo liudijimo) pagrindu. Tačiau reikšmę turi ir verslo liudijimo kodas.

PSD kas mėnesį mokama įmoka sudaro 38,74 EUR. VSD įmokų tarifas – 8,72 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA), arba  48,40 EUR. Ši suma, priklausomai nuo dalyvavimo pensijų kaupime įmokos, gali padidėti iki 58,39 EUR arba 65,05 EUR. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Įmokų „Sodrai“ nereikia mokėti, jei gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas nuomojamas verslo liudijimo kodo 051 (Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų) pagrindu.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, svarbu paminėti, kad asmuo turėtų atitinkamai įsivertinti situaciją ir pasirinkti jam labiausiai tinkantį pajamų, gautų iš nekilnojamojo turto nuomos, apmokestinimo būdą.

 

Akvilė Pauliūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT advokato padėjėja, besispecializuojanti mokesčių teisės srityje. 

Šis straipsnis buvo publikuotas ir naujienų portale vz.lt.

Užsisakykite svarbiausias naujienas