Kada dėl darbuotojo padarytos kaltės žalą turi tiesiogiai atlyginti įmonės vadovas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo(LAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2015-10-26 nutartimi priėmė sprendimą, kuris įtvirtina įmonės vadovo tiesioginę atsakomybę už padarytą žalą darbuotojui.

Bylos aplinkybės
Nagrinėjamoje byloje darbuotojui (ieškovui), atliekant gyvenamojo namo statybos darbus (vykdant darbo funkcijas), įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu ieškovas nukrito nuo perdangos ir buvo sunkiai sužalotas (neteko 80 proc. darbingumo). Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų, pažeidimo atsakovė (darbdavio vadovė) pripažinta kalta padariusi nusikaltimą. Darbdavys bankrutavo, galiausiai buvo likviduotas, nors žala iš dalies buvo atlyginta baudžiamojoje byloje, bet ieškovas civiline tvarka pareiškė reikalavimą dėl papildomos neturtinės žalos atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjęs, kad pagal civilinę teisę galioja visiškas nuostolių atlyginimo principas, priteisė darbuotojui iš įmonės vadovės 21 721,50 EUR neturtinės žalos.
Naujausia kasacinio teismo praktika

Pagal įstatymą, samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Tai netiesioginės civilinės atsakomybės atvejis pagal kurį nors ir dėl padarytos žalos kaltas yra darbuotojas, tačiau atsakomybė tenka darbdaviui, t.y. įmonei, nes samdančio darbuotojus asmens kaltė yra sutapatinama su darbuotojo kalte ir darbdavys atsako už darbuotojo darbo metu padarytą žalą, jei už tą žalą ne darbo metu atsakytų pats darbuotojas.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas