i.VAZ: svarbiausia, ką turi žinoti turintieji prievolę teikti važtaraščių duomenis

Nuo spalio 1 dienos pradėjus veikti naujos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemiui (i.VAZ), mokesčių mokėtojai važtaraščių duomenis mokesčių administratoriui turi pateikti realiuoju laiku. i.VAZ tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą. i.VAZ kūrėjų vertinimu, ji leis atsisakyti popierinių važtaraščių bei sumažinti su jų naudojimu ir saugojimu susijusią administracinę naštą, su popierinių dokumentų praradimu susijusią riziką bei neigiamas pasekmes. Mokesčių administratorius bei kitos kontroliuojančios institucijos realiuoju laiku gaus išsamius, standartizuotus bei susistemintus duomenis apie ūkines operacijas, susijusias su krovinių vežimu, sumažės mokesčių mokėtojų patiriamos laiko, žmogiškųjų išteklių ir finansinės sąnaudos, nebus trikdoma mokesčių mokėtojų ūkinė veikla.

Dėl i.VAZ posistemio reikalingumo, naudingumo, efektyvumo yra įvairių nuomonių, tačiau kadangi ji jau veikia, teikiamą naudą ir trūkumus bus galima įvertinti po kurio laiko. Tuo tarpu mokesčių mokėtojai, kurie susiduria ar susidurs su logistikos procesais ir turi įstatyminę prievolę teikti važtaraščių duomenis, turėtų žinoti esminę informaciją apie važtaraščio duomenų teikimą i.VAZ.

Įsitikinkite, ar privalote teikti važtaraščių duomenis mokesčių administratoriui

Visų pirma mokesčių mokėtojams reikia įvertinti, ar jų vykdoma veikla atitinka visas sąlygas, kurioms esant privalu teikti važtaraščių duomenis i.VAZ. Privalomai važtaraščių duomenys mokesčių administratoriui teikiami, jei:

  • kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;
  • yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Taigi važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenis mokesčių administratoriui privalo teikti mokesčių mokėtojai, kurie siunčia, veža ir gauna krovinius Lietuvos Respublikoje kelių transportu. Tais atvejais, kai krovinys pakraunamas LR teritorijoje ir gabenamas į ES ar kitą trečiąją šalį, kai krovinys yra importuojamas/įvežamas iš ES, važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma, jeigu yra naudojamas kitas gabenimo dokumentas (pvz., CMR).

Be to, važtaraščių duomenų teikti neprivaloma, jei:

  • važtaraštyje nurodyti duomenys yra akcizais apmokestinamųjų prekių gabenimo dokumente, parengtame Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje (toliau – AIS) ir turinčiame AIS suteiktą identifikacinį gabenimo dokumento numerį;
  • savo užaugintą produkciją gabena pats žemės ūkio veiklą vykdantis ar jo įgaliotas asmuo ir ši produkcija vežama iš auginimo vietos (išimtis netaikoma gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų);
  • krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;
  • krovinio siuntėjas nėra PVM mokėtojas;
  • krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, bet jo pajamos per paskutinius 12 mėnesių buvo ne didesnės nei 45 000 Eur;
  • gabenamas krovinys – Lietuvos Respublikos muitinės prižiūrimos prekės.

Dėl tinkamiausio važtaraščių duomenų teikimo būdo turi apsispręsti patys mokesčių mokėtojai

Važtaraščių duomenys i.VAZ gali būti teikiami tik elektroniniu būdu, pasirinktinai vienu iš šių būdų: važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai į i.VAZ sistemą, nuosavomis kompiuterinėmis apskaitos programomis išrašomų važtaraščių duomenis teikiant rankiniu būdu įkeliant iš anksto suformuotas rinkmenas arba naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti.

Dėl tinkamiausio važtaraščių duomenų teikimo būdo turi apsispręsti patys mokesčių mokėtojai, įvertinę savo logistikos procesus ir išrašomų važtaraščių kiekį. Svarbu žinoti, kad, pradėjus veikti i.VAZ, mokesčių mokėtojams neatsirado prievolė naudoti elektroninius važtaraščius, t. y. galima naudoti ir popierinės, ir elektroninės formos važtaraščius, tačiau važtaraščių duomenys turi būti teikiami elektroniniu būdu.

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio rengėjas turi pateikti ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas. Važtaraščių duomenis, skirtingai nei PVM sąskaitas faktūras ar mokesčių deklaracijas, reikės registruoti nuolat, atsižvelgiant į krovinio gabenimo datą, realiuoju laiku – kaskart prieš transporto priemonei pradedant gabenti krovinį.

Jei atsitinka taip, kad važtaraščio duomenys perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas siuntėjui, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti gabenimo metu, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos. Taip pat, jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo išgabentas iš siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

Atsakomybė už važtaraščio duomenų pateikimą i.VAZ

Vežėjui prieš pervežant krovinį nereikia įsitikinti, kad važtaraščio duomenys pateikti i.VAZ: už važtaraščio duomenų teisingumą atsako siuntėjas, o už važtaraščio duomenų pateikimą i.VAZ – važtaraščio rengėjas. Siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo pateiktų važtaraščio duomenų teisingumą, kaip tai numatyta Kelių transporto kodekso nustatyta tvarka. Už dokumentų/duomenų pateikimo tvarkos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė ir 150-300 Eur bauda. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad už netyčinius vėlavimus nebus baudžiama iki 2017 m. sausio 1 d.

Mokesčių mokėtojams būtina žinoti apie atsarginę važtaraščių duomenų teikimo sistemą a.VAZ. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas neturi galimybės važtaraščių duomenų pateikti į i.VAZ posistemį (pvz., jei i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas, jei važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys, neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, yra kitų techninių kliūčių), jis turi naudotis a.VAZ atsargine sistema. Galima naudotis internetu pasiekiamu atsarginiu a.VAZ tinklalapiu arba siunčiant padidinto tarifo SMS užklausą numeriu 1882.

Nors mokesčių mokėtojai, įgyvendindami prievolę, kol kas susiduria su nesklandumais, mokesčių administratorius stengiasi kaip įmanoma padėti būsimiems elektroninių važtaraščių posistemio i.VAZ vartotojams pasiruošti teikti duomenis į i.VAZ posistemį. Pavyzdžiui, yra parengtos atmintinės, kurios publikuojamos VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/i.vaz, taip pat pateikti atsakymai į dažniausiai mokesčių mokėtojų užduodamas klausimus, kurie publikuojami adresu http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.vaz-1.

 

Jolita Čėsnė, advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė

Straipsnis publikuotas naujienų portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas