Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu ir nepažeisti viešųjų pirkimų principų

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Lietuvai skirtame prejudiciniame sprendime išaiškino, jog viešuosiuose pirkimuose gali būti taikomi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus parametrai, grindžiami pasiūlymų atitikimo sąlygose nurodytiems reikalavimams laipsniškumu, ir tai atitinka viešųjų pirkimų direktyvas.

Kaip žinia viešuosiuose pirkimuose pasiūlymai yra vertinami pagal mažiausios kainos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

Ligšiolinėje Lietuvos viešųjų pirkimų vykdymo praktikoje buvo plačiai priimti ir taikomi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, kurie grindžiami pasiūlymų atitikimo perkančiųjų organizacijų nustatytiems kriterijams atitikimo ekspertiniu vertinimu. Kitaip tariant, pirkimo dokumentuose nustatomi kriterijai ir pateikiama atitikimo jiems vertinimo skalė, kurioje balų intervalas yra priskiriamas atitinkamam pasiūlymo atitikimo reikalavimui aprašymui. Taigi, pavyzdžiui, priklausomai nuo atitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams, projekto tikslui ar pasiūlymo pagrįstumui ir pan. skiriamas skirtingas balų skaičius. Tokiu būdu pasiūlymų vertinimas yra grindžiamas atitikimo kriterijams laipsniškumu.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Karolis Smaliukas

Užsisakykite svarbiausias naujienas