EBPO atnaujino Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires

2015 m. liepos mėnesį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) atnaujino 2005 m. priimtas Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires (angl. Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises). Šių gairių tinkamas įgyvendinimas yra vienas iš prioritetų vykstant Lietuvos stojimo į EBPO procesui. Prognozuojama, kad narystė EBPO sustiprins Lietuvos patrauklumą užsienio investuotojams, prisidės prie šalies augimo bei ekonominės gerovės skatinimo.

Valstybės valdomų įmonių valdymo gairės yra vienas iš svarbiausių šaltinių dar 2010 m. Lietuvoje pradėtai valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkai. Šios pertvarkos tikslas padidinti VVĮ veiklos ir turto naudojimo efektyvumą bei užtikrinti skaidrumą VVĮ. Valdymo koordinavimo centro 2014 m. gruodžio mėnesio duomenimis šalyje šiuo metu veikia 131 VVĮ.

Atnaujintose EBPO gairėse išplečiami VVĮ veiklos efektyvumo didinimo principai, akcentuojant įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimą, valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimą bei aiškių įmonės veiklos tikslų išskyrimą. Gairėse akcentuojamas valstybės kaip akcininko vaidmuo, užtikrinant VVĮ valdymo skaidrumą bei atskaitomumą, nustatant strateginius VVĮ valdymo tikslus bei nurodant galimus valstybės atstovavimo VVĮ valdyme būdus. Lyginant su senosiomis, atnaujintose gairėse išskiriama nauja reguliuojama sritis – VVĮ dalyvavimas rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant būtinybei užtikrinti VVĮ ir privataus sektoriaus įmonių vienodas konkurencijos sąlygas, nustatytas draudimas VVĮ taikyti teisės aktų ar mokesčių išimtis, kurios galėtų iškraipyti rinką. Taip pat EBPO gairėmis skatinama vienoda VVĮ akcininkų teisė gauti informaciją ir dalyvauti valdyme, detalizuojami VVĮ santykiai su suinteresuotomis šalimis, VVĮ valdybos pareigos bei atsakomybė, nustatomas VVĮ reikalavimas viešinti finansinę ir nefinansinę informaciją, sukurti veiksmingas vidinio audito procedūras, atlikti išorinį auditą, akcentuojama VVĮ valdybos atsakomybė.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT partneris, advokatas Paulius Gruodis

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas