Dėl viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų viešasis sektorius griežčiau vertins sutarčių pažeidimus ir netinkamą jų vykdymą

Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimai, susiję su galimybėmis eliminuoti tiekėjus dėl sutarčių pažeidimų, lemia, kad viešasis sektorius, kurių pirkimus ir sutarčių vykdymą prižiūri Viešųjų pirkimų tarnyba, privalės griežčiau vertinti sutarčių pažeidimus ir netinkamą jų vykdymą. Tačiau klausimas, ar viešasis sektorius yra pasirengęs gausiems teisminiams ginčams dėl sutarčių nutraukimų, o priežiūros institucijos tinkamai užtikrins ne vien VPĮ, bet ir Civilinio kodekso taikymą.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys VPĮ pakeitimai įtvirtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Šie pakeitimai neišvengiamai lems, jog tiek perkančiosios organizacijos, tiek kontroliuojančios institucijos ypatingai akcentuos tinkamo sutarčių vykdymo kontrolę. Atitinkamai sutarčių vykdymo atvejais, kai yra nukrypstama nuo sutarties sąlygų, teks motyvuoti tokį sutarties vykdymą. Kitas svarbus momentas, jog neatmetama tikimybė, kad perkančiosios organizacijos galės nesąžiningai ar netinkamai naudotis teise nutraukti sutartis ar konstatuoti netinkamą sutarčių vykdymą, turint omenyje, kad daugeliu atveju tiekėjai neturi jokios lemiamos įtakos sutarčių sąlygoms (būtent Perkančiosios organizacijos rengia sutarčių sąlygas ir sutarčių projektus kartu su konkurso sąlygomis, o sudarant sutartį šios sąlygos nebegali būti keičiamos). Pavyzdžiui, perkančioji organizacija paskelbtame sutarties projekte gali siekti numatyti atvejus, kada sutartis bus laikoma pažeista iš esmės, nors tos situacijos ir nebūtų laikomos esminiu pažeidimu Civilinio kodekso prasme.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Karolis Smaliukas

Užsisakykite svarbiausias naujienas