Darbdaviai taip pat turi teisę gauti kompensaciją iš oro vežėjų

2016 m. birželio 17 d. priimtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kad oro vežėjas, sudaręs tarptautinę vežimo sutartį su asmenų, vežamų kaip keleiviai, darbdaviu, atsako šiam už žalą ir turi atlyginti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl skrydžių vėlavimo.

Nagrinėtoje byloje darbuotojai dėl atidėto skrydžio praleido komandiruotėje apie 15 valandų ilgiau nei buvo numatyta, todėl darbdavys privalėjo jiems papildomai sumokėti 338,38 eurus. Darbdavys, atsižvelgęs į tai, kad lėktuvo skrydis buvo atidėtas be jokios svarbios priežasties, reikalavo, kad aviakompanija atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl papildomai sumokėtų komandiruotpinigių.

Teismo teigimu, Monrealio konvencijoje nurodyta sąvoka „vartotojas“ nebūtinai turi sutapti su sąvoka „keleivis“. Konkrečiu atveju ji gali apimti asmenis, kurie patys nėra vežami ir todėl nėra keleiviai. Teismo vertinimu, Monrealio konvencija turi būti aiškinama ir taikoma ne tik keleivio patirtai žalai atlyginti, bet ir žalai, kurią patyrė darbdavys, sudaręs su oro vežėju tarptautinio vežimo sutartį dėl keleivių, kurie yra jo darbuotojai, vežimo.

Teismas, be kita ko, konstatavo, jog darbdavio ir aviakompanijos sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip sutartis, sudaryta trečiųjų asmenų (darbdavio darbuotojų) naudai – tarptautinė vežimo sutartis nagrinėjamu atveju buvo sudaryta būtent darbdavio interesais, t. y. tam, kad jo darbuotojai įvykdytų tarnybines funkcijas. Taigi darbdavys įgijo teisę reikalauti sutarties tinkamo įvykdymo, o vežami darbuotojai įgijo teisę, kad būtų pervežti tinkamai, nesukeliant pavojaus gyvybei, sveikatai ar neadekvačių nepatogumų jiems kaip fiziniams asmenims.

Galime apibendrinti, kad LAT pozicija yra vienareikšmė – darbdaviai, sudarydami tarptautinę vežimo sutartį darbuotojų naudai su aviakompanija, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti žalą, susijusią su patirtomis papildomomis išlaidomis dėl skrydžių vėlavimo vežant oru darbuotojus. Darytina išvada, jog ateityje formuotinos teismų praktikos tendencijos pakankamai aiškios – darbdavio teisėtų interesų apsauga analogiškose situacijose turėtų būti plečiama.

LAT CBS teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-469/2016.

Autorė GLIMSTEDT advokatė Renata Jankutė

Straipsnis publikuotas vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas