Dalinis perkančiųjų organizacijų imunitetas nuo žalos atlyginimo viešuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia teisę tiekėjams kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jeigu perkančiosios organizacijos, organizuodamos viešuosius pirkimus, padaro esminių procedūros pažeidimų. Visiems žinomas bendras principas, kad žala turi būti atlyginama visiškai (tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai).LAT pripažino, kad tais atvejais, kai tiekėjas reikalauja atlyginti tiek tiesioginius, tiek ir netiesioginius nuostolius, teismas gali priteisti tik vienos rūšies praradimus.

LAT pripažino, kad viešųjų pirkimų bylose tais atvejais, kai tiekėjas reikalauja atlyginti tiek tiesioginius, tiek ir netiesioginius nuostolius, teismas gali priteisti tik vienos rūšies praradimus.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) suteikia teisę tiekėjams kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jeigu perkančiosios organizacijos, organizuodamos viešuosius pirkimus, padaro esminių procedūros pažeidimų. Pavyzdžiui, jeigu tiekėjas įrodo, kad jo pasiūlymas buvo nepagrįstai atmestas ir jis turėjo būti pripažintas laimėtoju, jam yra realūs šansai reikalauti žalos atlyginimo iš perkančiosios organizacijos. Taip pat tokios tiekėjo galimybės realiai padidėja, kai teismo keliu yra nustatytas pažeidimas tiekėjo atžvilgiu ir konstatuojama, kad, jeigu ne perkančiosios organizacijos padarytas pažeidimas, tiekėjas būtų buvęs viešo pirkimo nugalėtoju. Šiandienėje praktikoje tokių situacijų pasitaiko dažnai.

Visiems žinomas bendras principas, kad žala turi būti atlyginama visiškai. Tai reiškia, nukentėjęs asmuo turi teisę į tiesioginius nuostolius, t.y. tas išlaidas, kurias jis patyrė, siekdamas sumažinti žalą, ją apskaičiuoti ir įvertinti, pašalinti ir pan. bei į netiesioginius nuostolius, t.y. į tas pajamas, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo interesus pažeidęs asmuo nebūtų padaręs pažeidimo. Šią universalią teisę įtvirtina Civilinis kodeksas.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT partneris, advokatas dr. Deividas Soloveičik

Užsisakykite svarbiausias naujienas