Ar nemokamos akcijos taps nauja darbuotojų ir vadovų skatinimo priemone?

Ūkio ministerija parengė ir Seimui pateikė svarstyti naujas Akcinių bendrovių įstatymo pataisas, kurių tikslas – sudaryti galimybę neatlygintinai ar iš dalies atlygintinai suteikti akcijų darbuotojams ir valdybos nariams. Ar nemokamos akcijos taps nauja darbuotojų ir vadovų skatinimo priemone?

Akcijos būtų suteikiamos vadovaujantis akcijų suteikimo taisyklėmis, kurių rengimo iniciatyvos teisę turi vadovas, valdyba, ne mažiau kaip 1/20 akcijų turintys akcininkai ir ne mažiau kaip 1/3 visų darbuotojų. Gavęs paraišką, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų privalo parengti ir pateikti taisyklių projektą svarstyti valdybai, o jei valdyba nesudaryta – akcininkams. Atsisakyti parengti tokį projektą bendrovės vadovas negali. Valdybai pateikus pastabas, projektas tvirtinamas visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas dėl taisyklių patvirtinimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos. Parengtos taisyklės turi būti skelbiamos bendrovės interneto svetainėje arba sudaroma galimybė bendrovės akcininkams, darbuotojams ar valdybos nariams su jomis susipažinti bendrovės buveinėje. Nustatyti disponavimo (pvz., perleidimo, įkeitimo) suteiktomis akcijomis suvaržymai turi būti išviešinami juridinių asmenų registre.

Viešumas – vienas galingiausių XXI amžiaus ginklų. Akcininkai ir bendrovės vadovas gali sukurti neįgyvendinamas akcijų suteikimo taisykles, tačiau jas išviešinus toks verslas susidurs su problemomis dėl reputacijos. Kita vertus, sąžiningas ir atviras verslas įgytų papildomų priemonių prisivilioti ir motyvuoti profesionalus.

Remiantis pakeitimais, akcijos gali būti suteikiamos išleidžiant naują emisiją ar perleidžiant bendrovės turimas savas akcijas. Nauja emisija gali būti išleidžiama, jei yra sudarytas atitinkamas rezervas akcijoms suteikti. Deja, toks reglamentavimas yra visiškai neparankus startuoliams. Neretai verslo pradžioje susiduriama su apyvartinių lėšų stygiumi. Todėl atskiri rezervai, formuojami iš pelno, akcijoms įsigyti ar suteikti didžiajai daliai startuolių yra utopija. Kita vertus, net ir be šių pakeitimų, esant akcininkų valiai, įstatymas nedraudžia išleisti naują akcijų emisiją ir suteikti teisę konkrečiam darbuotojui įsigyti naujai išleidžiamų akcijų už nominalią vertę.

Taip pat tenka apgailestauti, kad tokioms akcijoms nėra planuojama mokestinių lengvatų (tokių, kokiomis, pavyzdžiui, naudojasi akcininkai, nemokamai gaunantys akcijų, kai įstatinis kapitalas yra didinamas iš bendrovės lėšų). Remiantis mokesčių administratoriaus paskelbtu Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaru, lengvatinėmis sąlygomis (ne rinkos verte) arba nemokamai gautos akcijos yra pripažįstamos pajamomis natūra bei priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir atitinkamai apmokestinamos, t.y. skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos.

Atsižvelgiant į tai, jei darbuotojai gauna itin vertingų akcijų neatlygintinai, apskaičiuojami mokesčiai gali sudaryti dideles sumas ir pagal Akcinių bendrovių įstatymą neatlygintinai suteikiamas akcijas praktiškai paversti sunkia mokestine našta.

Jeigu nebus pakoreguoti įstatymai ir nustatytos mokestinės lengvatos akcijų suteikimo atvejais, tikėtina, kad gera iniciatyva paskatinti darbuotojus ir vadovus liks tik popieriuje.

 

Karolina Baronaitė-Birmontė, advokatų kontoros GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė

Straipsnis publikuotas naujienų portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas