Apeliacinis teismas: ilgalaikiai ir neapibrėžti reikalavimai viešuosiuose pirkimuose yra draudžiami

Viešojo pirkimo sąlygose konkurso dalyviams negali būti keliamas reikalavimas įvardinti tiekiamos įrangos ilgalaikio remonto kainas, į tiekiamų dalių kainas įtraukti techninio aptarnavimo kaštus bei negali būti įtvirtinta neapribota perkančiojo subjekto galimybė atsisakyti pirkti tiektinas prekes.

Lietuvos apeliacinis teismas[1] pasisakė, kaip pagal viešųjų pirkimų teisę turėtų būti vertinami neaiškūs, įsigyjamo objekto kainą didinantys ir pernelyg didelę riziką tiekėjams keliantys įrangos bei prekių tiekimo reikalavimai.

Viešojo transporto priemones norėjusi įsigyti komunalinė įmonė reikalavo, kad tokių transporto priemonių tiekėjas pats įvardintų siūlomų transporto priemonių remonto paslaugų ir atsarginių detalių kainą 9 metų laikotarpiui. Perkančioji organizacija taip pat reikalavo, kad į tiektinos įrangos ir detalių kainą būtų įtraukta techninio aptarnavimo darbų kaina. Be to, perkančioji organizacija pirkimo sąlygomis pasiliko teisę atsisakyti įsigyti dalį ar visas transporto priemones su pirkimo laimėtoju sudaromos preliminarios sutarties, kurios galiojimo terminas 8 metai, pagrindu.

Vienas iš minėtame viešajame pirkime ketinančių dalyvauti įrangos tiekėjų minėtas sąlygas nusprendė ginčyti teismine tvarka dėl jų neapibrėžto pobūdžio, didinančio tiekėjų riziką ir dėl to – pasiūlymų kainą. Apeliacinis teismas tokią įrangą norinčios teikti įmonės poziciją palaikė.

Sąlygos, verčiančios tiekėjus prisiimti objektyviai neprognozuojamą įrangos remonto riziką, yra neteisėtos

Ginčo pirkimo sąlygomis tiekėjų buvo reikalaujama įvardinti  tiektinų transporto priemonių remontui per ateinančius 9 metus reikiamų detalių kiekį.

Nustatyti reikalavimą tiekėjams numatyti transporto priemonių remontui būtinas medžiagas ir detales, jų kiekį per 9 metų laikotarpį ir prisiimti netinkamo kiekio nurodymo riziką yra neproporcinga. Be to, nepateikus aptarnavimui reikiamų detalių sąrašo ir kiekių (neapibrėžus pirkimo objekto) sukuriama nepalyginamų pasiūlymų teikimo ir vertinimo situacija.

Dėl šių priežasčių Apeliacinis teismas minėtą sąlygą pripažino neproporcinga ir neatitinkančia skaidrumo bei racionalaus lėšų panaudojimo principų.

Apeliacinis teismas atmetė perkančiosios organizacijos argumentus, kad ginčijamose sąlygose pateiktas kainos skaičiavimas savo esme atitinka gyvavimo ciklo sąnaudų metodą. Apeliacinis teismas nurodė, kad tai, jog pasiūlymų vertinimui taikomas gyvavimo ciklo sąnaudų metodas, turėtų būti aiškiai įvardinta pirkimo sąlygose. Be to, nagrinėtu atveju konkurso sąlygose nebuvo nurodytas metodas, kurį perkantysis subjektas taikys vertindamas gyvavimo ciklo sąnaudas, nors toks metodas privalėjo būti nurodytas pagal įstatymo reikalavimus.

Reikalauti į detalių kainą įtraukti jos techninio aptarnavimo kaštus draudžiama

Ginčijamose pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas reikalavimas į techninio aptarnavimo metu naudojamų detalių įkainius įtraukti techninio (garantinio) aptarnavimo darbų kaštus, jei techninį aptarnavimą atlieka pats tiekėjas.

Kaip nurodė šią sąlygą ginčijantis ūkio subjektas, šie reikalavimai sukuria perkančiajai organizacijai pagrindą nuspręsti nepirkti laimėjusio teikėjo pasiūlyme nurodytų detalių (su darbų įkainiu) motyvuojant tuo, kad detalės siūlomos už didesnę nei rinkos kainą. Be to, faktiškai sudarius preliminarią sutartį dėl detalių įsigijimo, bendra detalių su darbais kaina (įkainis) turės būti automatiškai sumažinta iki detalių rinkos kainos.

Apeliacinis teismas nurodė, kad tokia viešojo pirkimo sąlyga, pagal kurią teikėjai į siūlomas prekes (dalis) yra įpareigoti įtraukti ir garantinio aptarnavimo darbų kaštus, jei techninį aptarnavimą atlieka pats tiekėjas savo lėšomis, neišskiriant detalių ir darbų (jei jie siūlomi) kainos, neatitinka viešųjų pirkimų skaidrumo principo.

Perkančioji organizacija negali turėti neribotos teisės atsisakyti įsigyti prekes

Apeliacinio teismo vertinamose viešojo pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad preliminarioji sutartis galioja 8 metus nuo jos įsigaliojimo dienos. Preliminarioje sutartyje buvo nurodyta, kad perkantysis subjektas gali savo nuožiūra spręsti dėl transporto priemonių įsigijimo, įskaitant – jų neįsigyti.

Apeliacinis teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sąlyga, įtvirtinanti pirkėjo teisę nuspręsti neįsigyti prekių (nesudaryti pagrindinės sutarties), yra neproporcinga ir suteikia perkančiajam subjektui nepagrįstai didelę veiksmų laisvę.


[1] Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1101-180/2018.

 

Dr. Feliksas Miliutis, advokatų kontoros GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas

Užsisakykite svarbiausias naujienas