29 mln. eurų inovatyviems viešojo sektoriaus problemų sprendimo būdams įsigyti – jau netrukus

Perkančiosios organizacijos neretai susiduria su problema, kai jų poreikius tenkinančio inovatyvaus produkto rinkoje nėra arba jo kaina yra per didelė. Bet jau artimiausiu metu perkančiosios organizacijos galės pasinaudoti ES fondų lėšomis ir įsigyti tokių produktų sukūrimo paslaugas. Inovatyvus verslas taip pat turėtų imtis iniciatyvos bei per Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ar tiesiogiai perkančiosioms organizacijoms siūlyti idėjas, galinčias pagerinti jų veiklą.

Ūkio ministerija jau šį ketvirtį planuoja paskelbti iš ES fondų finansuojamą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, kurios numatoma vertė – 29 mln. EUR. Jos pagrindu perkančiosios organizacijos galės gauti subsidiją įsigyti joms reikiamo produkto, proceso ar paslaugos koncepcijos ir (ar) prototipo sukūrimo paslaugą ir (ar) subsidiją pagaminti bandomąją produkto partiją.

Svarbu pažymėti, kad įsigyjant šias paslaugas nebus taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Dar praėjusių metų liepos mėnesį Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintas Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, leidžiantis perkančiosioms organizacijoms inovatyvių sprendinių sukūrimo paslaugas įsigyti lanksčiau. Vienintelė sąlyga – produktas, procesas ar paslauga, kurio sukūrimo paslaugą ketinama įsigyti, perkančiajai organizacijai priimtinomis sąlygomis negali būti įsigyti įprastinio pirkimo būdu. Kitaip tariant, kad būtų pasiektas perkančiosios organizacijos norimas rezultatas, turi būti reikalinga mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija, prieš teikdama paraišką gauti ES fondų finansavimą, privalės gauti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros patvirtinimą, kad inovatyvaus produkto pirkimas gali būti organizuojamas vadovaujantis ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu.

Visa tai turėtų būti aktualu ir inovatyvioms smulkiojo ar vidutinio verslo įmonėms, kadangi jos vėliau turės teisę uždirbti iš šio pirkimo metu sukurto produkto, paslaugos ar proceso. Be to, neretai geriausiai išmanydamos tam tikro sektoriaus perkančiųjų organizacijų problemas, inovatyvios įmonės neturėtų laukti perkančiųjų organizacijų kvietimų, bet pačios koordinuojančiajai institucijai – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai arba tiesiogiai perkančiosioms organizacijoms siūlyti idėjas, galinčias būti ikiprekybinio pirkimo objektu.

Manoma, kad vienu iš pagrindinių ikiprekybinių pirkimų objektų galėtų tapti bepiločių orlaivių technologijos bei kitos aerokosmoso srities prekės ir paslaugos. Daugiau ikiprekybinių pirkimų tikimasi ir socialinių bei kultūrinių inovacijų, transporto, logistikos ir informacinių technologijų bei aplinkosaugos srityse.

Inovatyvių objektų sukūrimo paslaugos įsigijimas ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pagrindu gali būti finansuojamas ir pagal kitas ES fondų priemones ar perkančiosios organizacijos bei kitomis lėšomis.

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas dr. Feliksas Miliutis

Straipsnis publikuotas vz.lt 

Užsisakykite svarbiausias naujienas