Viešojo ir privataus sektorių partnerystės

Kontora teikia paslaugas viešiesiems subjektams bei privatiems subjektams (koncesininkams) rengdama galimybių studijas, partnerystės projektus, sutarčių (įskaitant partnerystės, koncesijų sutartis) projektus, konsultuodama PPP projekto įgyvendinimo alternatyvų, rizikos pasiskirstymo tarp projekto šalių, projekto vykdymo procedūrų, finansavimo šaltinių pritraukimo bei kitais klausimais, susijusiais su teisiniu viešojo ir privataus sektorių partnerystės reglamentavimu.

Paslaugos

Teikiame paslaugas tiek viešojo sektoriaus subjektams, tiek privataus sektoriaus subjektams.

Viešojo sektoriaus subjektus konsultuojame:

  • rengiant investicijų projektus, taip pat dėl projektų įgyvendinimo alternatyvų;
  • rengiant partnerystės klausimynus, privataus sektoriaus partnerių atrankos būdų;
  •  rengiant privataus sektoriaus partnerių atrankos dokumentus, įskaitant visus priedus (atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, rizikos matricas) bei partnerystės (koncesijos) sutartis privataus sektoriaus subjekto atrankos procedūrų metu (rengiant atsakymus į dalyvių klausimus, rengiant atsakymus į pretenzijas);
  • dalyvaujame dalyvių paraiškų bei pasiūlymų vertinimo, derybų procedūrose partnerystės (koncesijos) sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais.

Privataus sektoriaus subjektus konsultuojame:

  • paraiškų ir pasiūlymų rengimo klausimais;
  • finansavimo šaltinių pritraukimo klausimais;
  • partnerystės (koncesijos) sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais; rengiame klausimų/ pretenzijų projektus;
  • atstovaujame privatų subjektą derybų metu.

Susisiekite

Marius Embrektas
Marius Embrektas
Partneris
Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė
Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė
Asocijuotoji partnerė, advokatė
Egidijus Bernotas
Egidijus Bernotas
Partneris
Kasparas Biliūnas
Kasparas Biliūnas
Teisininkas
Dr. Feliksas Miliutis
Dr. Feliksas Miliutis
Advokatas, ekspertas
Justinas Poderis
Justinas Poderis
Vyresnysis teisininkas
Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas