Energetikos teisė

Nuolat stebime geopolitines bei energetikos tendencijas Lietuvoje, dalyvaujame jų formavime, tobuliname ir viešiname. Profesionaliai pakonsultuosime su viešaisiais ryšiais artimai susijusį verslą ne tik iš teisinės, bet ir iš sėkmingo verslo kūrimo perspektyvos. Turime daug partnerių įvairiose srityse – bendradarbiaudami su jais suteiksime ne tik profesionalias visapusiškas paslaugas, bet ir pačią naujausią, moderniosios energetikos tendencijas atspindinčią informaciją.

Paslaugos

  • teisinė pagalba dėl angliavandenilių ir naudingųjų iškasenų eksploatavimo teisių gavimo ir eksploatavimo sutarčių sudarymo;
  • teisinis auditas, konkurso sąlygų rengimas, statybos, eksploatavimo, energijos pirkimo-pardavimo ir ETPT sutarčių rengimas, derinimas ir vertinimas;
  • energetikos sektoriaus dalyvių atstovavimas Lietuvos teismuose ginčuose dėl kelio servituto ir kitų servitutų požeminėms ir antžeminės elektros perdavimo linijoms nustatymo;
  • klientų atstovavimas pirkimo-pardavimo, reorganizavimo, įsigijimo ir jungtinės veiklos vykdymo sandoriuose tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu;
  • teisinė pagalba įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) trečiąjį energetikos paketą, su jungtinės veiklos vykdymu bei su atsinaujinančių energijos šaltinių ir atominės elektrinės koncesijų suteikimo ir eksploatavimo nutraukimo projektais susijusių teisinių dokumentų rengimas ir vertinimas;
  • konsultuojame valstybės institucijas rengiant su energetikos infrastruktūra susijusius teisės aktus ir tinklų kodeksus; konsultuojame energetikos sektoriaus reguliavimo klausimais, glaudžiai bendradarbiaujame su nacionaline reguliavimo institucija Lietuvoje ir konsultuojame valstybės pagalbos, supirkimo tarifų bei reguliuojamų kainų ir tarifų klausimais; atstovaujame energetikos sektoriaus dalyviams ES institucijose.

Susisiekite

Mindaugas Jablonskis
Mindaugas Jablonskis
Asocijuotasis partneris, advokatas
Egidijus Bernotas
Egidijus Bernotas
Partneris
Marius Embrektas
Marius Embrektas
Partneris
Dr. Feliksas Miliutis
Dr. Feliksas Miliutis
Advokatas, ekspertas
Justinas Poderis
Justinas Poderis
Vyresnysis teisininkas
Gediminas Zaranka
Gediminas Zaranka
Teisininkas
Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas