Veiklą pradėjo antrasis Verslo angelų fondas – GLIMSTEDT buvo fondo steigimo teisiniai patarėjai

Pirmojo Verslo angelų fondo steigėjai kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) įsteigė antrąjį Verslo angelų fondą, kuris kartu su verslo angelais investuos į Lietuvoje įsteigtas mažas ir vidutines įmones, orientuotas į veiklos efektyvumo didinimą bei eksporto rinkas. Fondo dydis yra 10,49 mln eurų. Naujasis fondas vienai investicijai skirs iki 0,6 mln eur, antra tiek ir daugiau planuojama pritraukti verslo angelų lėšų.

„Šiuo investiciniu fondu siekiame padidinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir suaktyvinti alternatyvųjį verslo finansavimą. Verslininkai galės gauti ne tik įmonės plėtrai reikiamų lėšų, bet tuo pačiu turės galimybę perimti verslo angelų ir fondo valdytojų patirtis, padėsiančias sėkmingai plėtoti verslą“, – teigia „Invega“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

„Valdydami pirmąjį fondą įgijome vertingos patirties įvairiuose pramonės sektoriuose – tiek tradiciniuose gamybos bei plataus vartojimo prekių, tiek žinioms ir investicijoms imliuose IT, biotechnologijų, lazerių, kituose aukštųjų technologijų vystymo sektoriuose. Taipogi ne mažiau svarbu sukurti verslo angelų investavimo ekosistemą bendradarbiaujant kartu su Lietuvos Verslo Angelų tinklo LitBAN investuotojais. Planuojame plėsti ir tarptautinio investavimo praktiką, ypač su Fondo partneriu Lenkijoje, – teigia Arvydas Strumskis.

Fondo valdytojų dėmesio centre bus į pažangą orientuotos įvairių sektorių bei už Lietuvos ribų pardavimų rinkas plėtojančios bendrovės.

Fondo valdymo komandą sudaro Arvydas Strumskis, Daiva Rakauskaitė bei Jacek Blonski. Šiam tikslui buvo įsteigta fondo valdymo įmonė UAB „Verslo angelų fondo valdymas“, kuri valdys investicinę bendrovę KŪB „Verslo angelų fondas II“. Fondo veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Fondo steigimo teisiniai patarėjai buvo advokatų kontora GLIMSTEDT, kurios komandoje dirbo partneriai Andrius Ivanauskas ir Artūras Bakšys, vyresnysis teisininkas, advokatas Michailas Molis ir teisininkas Domantas Gudonis

Pirmasis Verslo angelų fondas kartu su verslo angelais investavo virš 20 mln. eur. į 29 įmones.

Fondo valdytojai investuos 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšas papildomai prisidėdami ir savo asmeninėmis lėšomis. Priemonė įgyvendinama per 2016 m. balandžio mėn. įsteigtą fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“, kurio valdytoja paskirta „Invega“.

Užsisakykite svarbiausias naujienas