Vadovaujanti partnerė – deleguota atstovė ICSID arbitrų sąraše

Vadovaujanti partnerė – deleguota atstovė ICSID arbitrų sąraše

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad vadovaujanti partnerė, advokatė prof. dr. Solveiga Palevičienė tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguota atstove į ICSID arbitrų sąrašą investiciniams ginčams. Solveigos paskyrimas yra šešeriems metams iki 2027 m.

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) yra 1966 m. įkurta nepriklausoma tarptautinė investicinių ginčų sprendimo institucija. Lietuva, ratifikavusi konvenciją dėl Investicinių ginčų tarp atskirų valstybių ir kitų valstybių piliečių sprendimo, prie Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro prisijungė 1992 m. ICSID yra viena iš Pasaulio banko grupės institucijų.

Šiuo metu prof. dr. Solveiga Palevičienė yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta ir į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro rekomenduojamų Taikintojų sąrašą, taip pat yra įrašyta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo bei Gruzijos arbitražo institucijos nuolatinius arbitrų sąrašus.

Linkime kuo didžiausios sėkmės!

Lithuania – Designation – PA – Solveiga Palevičienė – Seeking Acceptance

 

Užsisakykite svarbiausias naujienas