Už neteisėtą įtaką vartotojo pasirinkimui – baudos

Už neteisėtą įtaką vartotojo pasirinkimui – baudos

Vartotojų teisių įstatymų pakeitimai taikomi paieškos rezultatų rodymui, vartotojų atsiliepimams ir individualizuotos kainos siūlymams, didėja baudos.

Nuo šių metų gegužės 28 d. įsigalioja Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo bei Civilinio kodekso pakeitimai, kurie aktualūs visiems internete produktus ar paslaugas vartotojams siūlantiems verslams. Šių įstatymų pakeitimai yra susiję su į Lietuvos teisę perkeliama vadinamąja „Omnibus“ direktyva, kuri dėl numatytų baudų dydžių kartais įvardinama kaip vartotojų teisių apsaugos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Paieškos rezultatų rodymas

Dažniausiai kiekvieno vartotojo patirtis elektroninėje erdvėje prasideda nuo produktų ar prekių paieškos. Pagal statistiką, vartotojai dažniausiai prekes ar paslaugas pasirenka iš pirmųjų paieškos rezultatų puslapių. Todėl bene kiekvienam prekes ar paslaugas internete siūlančiam verslui yra itin aktualu atsidurti paieškos rezultatų pirmuose puslapiuose.

Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo pakeitimai įpareigoja elektronines prekyvietes ar kainų palyginimo paslaugos teikėjus pateikti informaciją vartotojams apie pagrindinius parametrus, kurie nulemia vartotojams pateikiamą paieškos rezultatą. Paaiškinimas turi būti pateiktas tiesiogiai ar lengvai prieinamai bei aiškiai ir paprasta forma, jog vartotojas suprastų.

Šis reikalavimas netaikomas prekiautojams, kurie vartotojams leidžia atlikti tik savo pačių siūlomų produktų paiešką bei bendrai elektroninės parduotuvės ar prekyvietės sąsajai, t. y., bendram siūlomų prekių ar paslaugų išdėstymui.

Taip pat bus privaloma aiškiai pažymėti, jeigu už aukštesnę vietą paieškos rezultatuose buvo sumokėta, pavyzdžiui, jeigu prekiautojas vietą pirmuose paieškos rezultato puslapiuose perka kaip reklamą ar sutinka sumokėti papildomai (didesnį procentą) nuo kiekvieno sudaryto pardavimo, jeigu jo prekės ar paslaugos  paieškos rezultatuose atsiranda aukščiau. Kitaip tariant, bet koks papildomas apmokėjimas už aukštesnę padėtį paieškos rezultatuose yra vertinamas kaip reklama ir turi būti atitinkamai pažymėtas.

Vartotojų atsiliepimai

Dažnai rinkdamiesi prekes ar paslaugas vartotojai priima sprendimus remdamiesi kitų vartotojų atsiliepimais. 2021 m. Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos institucijos atliko internete paliekamų vartotojų atsiliepimų vertinimą pasirinktuose tinklalapiuose, jo metu nustatė, jog beveik dviejuose trečdaliuose iš vertintų tinklalapių palikti vartotojų komentarai kėlė abejonių dėl autentiškumo, pavyzdžiui, buvo labai seni.[1]

Nuo gegužės 28 d. interneto tinklalapiai, kurie vartotojams leidžia susipažinti su kitų vartotojų komentarais, turės pateikti informaciją, ar ir kaip jie užtikrina, kad skelbiami atsiliepimai yra gauti iš vartotojų, kurie iš tikrųjų naudojo arba įsigijo prekę ar paslaugą. Pavyzdžiui, leisti komentarus palikti tik registruotiems vartotojams, kurie tikrai įsigijo prekę ar užsisakė paslaugą.

Be to, yra atvejų, kai verslas sumoka ar kitaip skatina palikti teigiamus atsiliepimus (vertinimus) apie juos ar samdo įmones, kurios užsiima tokių atsiliepimų pateikimu. Pavyzdžiui, kai kuriose elektroninėse prekyvietėse vartotojų vertinimai bei jų skaičius būna svarbūs prekiautojų reitingui joje, tad prekiautojai yra linkę „pirkti“ teigiamus atsiliepimus. Tokie veiksmai yra vertinami kaip nesąžininga komercinė veikla, kuri yra draudžiama.

Taip pat pasitaiko atvejų, kai vartotojų paliekami atsiliepimai yra iškraipomi, pavyzdžiui, neigiamus atsiliepimus rodant kaip paskutinius ar paryškinant teigiamus atsiliepimus.

Taigi, draudžiama iškraipyti vartotojų atsiliepimus, juos „pirkti“ bei parduoti kitiems.

Informavimas apie individualizuotą kainą

Kartais vartotojams pagal jų paieškos rezultatus, žinomus pomėgius ir kitą jų profilio informaciją gali būti pasiūloma individualizuota kaina. Pavyzdžiui, vartotojui, kuris kelis kartus peržiūrėjo konkrečią suknelę ar informacijos apie ją ieškojo ir kitose elektroninėse parduotuvėse, konkreti suknelė gali būti pasiūlyta su tik jam pritaikyta kaina.

Vartotojai sutartyje privalo būti informuoti apie tai, kad jiems parduodamo produkto kaina buvo individualizuota taikant profilio informaciją (automatizuotą sprendimų priėmimą).

Svarbu, jog, norint sudarinėti konkretaus vartotojo profilį pagal jo pomėgius ir veiklą internete, reikia gauti vartotojo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo profiliavimo tikslu. Kitu atveju bus pažeisti BDAR reikalavimai.

Didėja baudos už vartotojų teisių pažeidimus

Už nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo pažeidimus baudos bus skaičiuojamos procentais. Baudos galės būti skiriamos iki 3 procentų nuo įmonės metinių pajamų, bet ne daugiau kaip 100 000 Eur. Už pakartotinį pažeidimą tais pačiais kalendoriniais metais – iki 6 procentų, bet ne daugiau kaip 200 000 Eur.

Po BDAR įsigaliojimo Lietuvoje gaunamų skundų skaičius dėl gyventojų asmens duomenų apsaugos per kelerius metus išaugo perpus, įdomu, ar vartotojų teisių BDAR taip pat paveiks gyventojus. Taigi, elektroninėje erdvėje veikiančiam verslui verta suklusti ir peržiūrėti savo verslo praktiką vartotojų atžvilgiu.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_394

Parengė „Glimstedt“ teisininkė, informacinių technologijų, komunikacijų ir žiniasklaidos teisės ekspertė Raminta Bučiūtė

 

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas