Susiduriantiems su sunkumais grąžinant paskolą – iki 3 mėnesių „kredito atostogos“

Neramios žinios dėl COVID-19 viruso plitimo, nerimą kelianti ekonominė situacija ir neapibrėžtumas ne vienam Lietuvoje virsta dar vienu galvos skausmu – kaip, susidūrus su sunkumais, tinkamai įvykdyti turimus finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms.

Ekonominė padėtis ir Europos Sąjungos įpareigojimas kredito davėjus bendradarbiauti su finansinių sunkumų turinčiais kredito gavėjais prieš pradedant išieškojimo procedūrą paskatino Seimą priimti svarbias Vartojimo kredito įstatymo ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pataisas, kuriose yra numatyta „kredito atostogų“ galimybė. Tai reiškia galimybę iki 3 mėnesių atidėti įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymą. 3 mėnesių terminas pasirinktas įvertinus iki šiol kredito įstaigų taikytą praktiką.

Įstatymų pataisos skirtos padėti kredito gavėjams spręsti finansines problemas, kurių kyla nutrūkus santuokai, mirus sutuoktiniui, kredito gavėjui ar jo sutuoktiniui tapus bedarbiu ar netekus trečdalio pajamų, taip pat kredito gavėjui atliekant nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar pripažinus kredito gavėją nedarbingu ar iš dalies darbingu.

Ką turėtų daryti kredito gavėjas sumažėjus pajamoms dėl išvardintų aplinkybių?

Remiantis minėtais įstatymu pakeitimais, kredito gavėjas kartu su prašymu kreiptis (laišku, el. paštu ar kitais kredito įstaigos siūlomais būdais) į kredito įstaigą dėl kredito su NT arba vartojimo kredito įmokų (išskyrus palūkanas) atidėjimo ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui. Prašyme reikėtų nurodyti priežastį dėl kurios kreipiamasi, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus (darbo sutarties nutraukimas ar sąlygų pakeitimas, paskutinių mėnesių pajamų-išlaidų žurnalas (kai pajamos gaunamos iš individualios veiklos, verslo liudijimo), paskutinių mėnesių sąskaitos išrašai (kai pajamos gaunamos iš užsienio šalių) ir kt.).

Kredito įstaiga privalo tenkinti kredito gavėjo prašymą, jeigu kredito gavėjo įsipareigojimai viršija 40 proc. jo pajamų ir yra bent viena iš šių aplinkybių:

  • nutrūksta kredito gavėjo santuoka;
  • miršta kredito gavėjo sutuoktinis;
  • kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;
  • kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka;
  • kredito gavėjas atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (vartojimo kredito atveju).

Kol prašymas dėl kredito įmokų atidėjimo nebus patvirtintas, kredito įmokas reikia mokėti. Atidėjus kredito įmokas, kredito gavėjas vis tiek turės padengti kredito palūkanas, nebent su kredito davėju būtų susitarta dėl kitokios mokėjimų tvarkos.

Pažymėtina, kad, esant bendram šalių sutarimui, kredito įstaiga gali (bet neprivalo) įmokas atidėti ir kitais atvejais ar pasiūlyti kitas sutarties keitimo sąlygas, pavyzdžiui, ilgesnį nei 3 mėn. kredito įmokų mokėjimo atidėjimo laikotarpį, taip pat atidėti ne tik kredito pagrindinės dalies įmokų, bet ir palūkanų mokėjimus, pratęsti kredito terminą.

Kredito unijos „Neris“ administracijos vadovė Kristina Pavliukianec:

Šiuo metu didesnę riziką susidurti su sunkumais vykdant finansinius įsipareigojimus turi :

  • asmenys,  užsiimantys turizmu, viešbučių, apgyvendinimo, maitinimo, renginių organizavimo, transportavimo veiklomis, automobilių/ autobusų nuoma, apdirbamąja gamyba, statyba ir kitomis su NT susijusiomis operacijomis;
  •  fiziniai asmenys, kurie gyvena ar pajamas gauna ne Lietuvoje bei asmenys, kurių didžioji dalis pajamų gaunama iš individualios (verslo liudijimo) veiklos, tokios kaip grožio paslaugos, pramogos, trumpalaikė NT ar automobilių nuoma;
  •  asmenys, kurie šiuo metu vykdo stambius investicinius projektus: NT statyba, komercinių patalpų rekonstrukcijos ir įrangos/technikos įsigijimas, fermų statyba ir kita.

Nerimą kelianti ekonominė situacija palies kiekvieną iš mūsų ir šiuo metu svarbu būti vieningiems. Finansinė įstaiga gali būti ne tik kreditorius, bet ir finansų partneris. Kiekvieno kliento pateiktas „kredito atostogų” prašymas yra vertinamas individualiai, atsižvelgiant į visas susiklosčiusias aplinkybes, lanksčiai ir siekiant kiek įmanoma padėti su finansiniais sunkumais susidūrusiems klientams.

INVEGOS 100 proc. palūkanų kompensacija „kredito atostogų“ laikotarpiu

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ parengė priemonių paketą, kuris padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19. Pagal INVEGA priemones bus paskirstyta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų iš suplanuoto Vyriausybės finansinių priemonių paketo Lietuvos verslui.

Siekiant padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19, ir sumažinti skolinimosi naštą, nuspręsta kompensuoti 100 proc. palūkanų (iki 7 proc. metinių palūkanų) paskolos ar lizingo mokėjimų atostogų laikotarpiu (iki 6 mėn.).

Kompensacija taikoma nepriklausomai nuo finansų įstaigos tipo, skolinimo sandorio tipo, paskolos paskirties bei paskolos gavėjo veiklos pobūdžio.

Taip pat pakeisti palūkanų kompensacijų mokėjimo terminai. Palūkanų kompensacija įmonėms bus mokama ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Palūkanos bus kompensuojamos nuo karantino paskelbimo pradžios (kovo 16 d.) iki metų pabaigos suteiktoms paskolų „atostogoms“.

INVEGA priemonės pradedamos įgyvendinti balandžio 6 d., o palūkanų kompensavimo paraiškos gali būti teikiama internetu: invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/.

Parengė: Kasparas Biliūnas, advokatų kontoros GLIMSTEDT advokato padėjėjas

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas