Solveiga Palevičienė vedė mokymus teisėjams apie aktualias sutarčių teisės problemas

Asocijuota partnerė, advokatė dr. Solveiga Palevičienė Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre vedė mokymus Lietuvos apeliacinės instancijos teisėjams tema „Aktualios sutarčių teisės problemos: teismų praktikos aktualijos Europos Sąjungos kontekste (UNIDROIT ir DCFR principai)“. 

Mokymų programa apėmė šias temas: 

  • derybos, ikisutartiniai santykiai, preliminarios sutartys, nuostolių atlyginimas ikisutartiniuose santykiuose;
  • sutarčių vykdymas; bendradarbiavimo ir sąžiningumo pareigos praktinė reikšmė bei šių principų pažeidimo pasekmės; piktnaudžiavimo teise sutartiniuose santykiuose pasekmės; nesąžiningos sutarties sąlygos; 
  • sutarties pakeitimas iš esmės pasikeitus aplinkybėms; sutarties atsisakymas dėl esminės šalių nelygybės; kiti sutarties pakeitimo/nutraukimo pagrindai ir sąlygos; 
  • prievolių vykdymo sustabdymas; įskaitymas;
  • esminis sutarties pažeidimas ir sutarties nutraukimo pasekmės; 
  • sutartinė atsakomybė, sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencija, nuostolių atlyginio ir paskaičiavimo problematika, negautų pajamų ir grynai ekonominio pobūdžio žalos atlyginimas. 
Užsisakykite svarbiausias naujienas