Sąskaitos už elektrą pagrindimo reikalavimai

Sąskaitos už elektrą pagrindimo reikalavimai

Rekordiškai išaugus didmeninėms elektros kainoms elektros vartotojai, kurių elektros kainos nebuvo fiksuotos konkrečiu tarifu, pavyzdžiui 5,846 ct/kWh be PVM ar 3,843 ct/kWh, gavo šokiruojančias elektros sąskaitas, kurių elektros tiekimo tarifas buvo 10 kartų didesnis, pavyzdžiui 57,38 ct/kWh ir 54,9 ct/kWh, todėl vartojai ėmė ieškoti savo sutarčių su elektros tiekėjais ir patalpų nuomotojais ir analizuoti sąskaitas už elektrą.

Vartotojai turi teisę nemokėti sąskaitų pagal tarifus, kurie nėra nurodyti sutartyje ir nedetalizuoti sąskaitoje. Nuo 2021 m. liepos 27 d. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės numato, kad tiekėjas negali nurodyti vartotojui, kad su juo bus sudaroma kintamosios elektros energijos kainos sutartis, jei elektros energija pagal tokią sutartį vartotojui bus tiekiama be įrengtų išmaniųjų apskaitos prietaisų ir kintamosios elektros energijos kainodara neatitinka kainos kitimo elektros energijos rinkoje. Kintamosios kainos sutartyse ir rinkodaros informacijoje neužtenka vartoti vien šiuos žodžių junginius: „kintamosios kainos sutartis“, „dinaminės kainos sutartis“ ar „kintamosios (dinaminės) kainos sutartis“.

Jei vartotojams detali elektros sąskaita nėra pateikta taip, kad sąskaitos aritmetiką galėtų patikrinti gimnazistas, tai vartotojas turi teisę reikalauti sąskaitos detalizacijos, kad priimtų sprendimą dėl apmokėjimo. Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygos turi būti skaidrios, aiškios ir suprantamos. Matematinės formulės ar visų duomenų, reikalingų apskaičiuoti elektros tiekėjo kainai, nepateikimas yra prilyginamas informacijos apie kintamą kainą nepateikimui, o tai reiškia sutarties sudarymą neturint esminės informacijos arba nepateikimą informacijos apie bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą (ESTT 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas EOS KSI Slovensko s.r.o. prieš Jan Danko ir M. D. byloje C-448/17). Visų duomenų apie kintamą kainą nepateikimas detalioje sąskaitoje yra pagrindas ginčyti tokią sąskaitą, nes Lietuvos teismai jau 4 bylose rėmėsi ESTT 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu.

Vartotojas gali pareikalauti, kad elektros tiekėjas pateiktų detalią kintamosios elektros energijos kainos sąskaitą, kurioje matytųsi valandinis elektros energijos vartojimas, susietas su biržos elektros energijos kaina. Kol aiški elektros kainos detalizacija nepateikta, tol vartotojas turi teisę nemokėti remdamasis Civilinio kodekso 6.58 str. „sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai“.

Teisminio proceso atnaujinimo dalykas yra akivaizdžios matematinės klaidos teismui pateiktose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis teismas vadovaujasi kaip įrodymu nustatydamas pareiškėjo prievolės dydį, todėl be elektros sąskaitos duomenų detalizavimo vartotojas turi pagrindą atsisakyti apmokėti sąskaitą visa apimtimi. Vartotojas gali apmokėti neginčijamą sąskaitos dalį, kurią jis gali nusistatyti pagal ankstesnės neginčijamos sąskaitos kainos vidurkį.

Elektros vartotojai, kurie gavo naujų elektros kainų pasiūlymą, kur kainos didinamos (žinomi atvejai apie 6 ar daugiau kartų), taip pat turės teisę reikalauti paaiškinimų ir pagrindimo remdamiesi Konkurencijos įstatymu, nes hidroenergijos, saulės ir vėjo energijos kaštai nepadidėjo, o Europos Sąjungos institucijų projektuose siūloma energijos įmonių viršpelnį, gautą gaminant elektrą ne iš dujų, skirti pažeidžiamiems vartotojams.

Bet kokiu atveju prieš apmokėdami kintamo tarifo elektros sąskaitą ir sudarydami naują sutartį geriau pasitarkite su advokatu arba teisininku.

Publikacijos autorius asocijuotasis partneris, advokatas Mindaugas Jablonskis

Užsisakykite svarbiausias naujienas