S. Palevičienė ves seminarą teisėjams „Valstybės atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai globalizacijos kontekste“

Vasario 7 dieną GLIMSTEDT partnerė prof. dr. Solveiga Palevičienė Nacionalinėje teismų administracijoje ves seminarą  pagal teisėjų mokymų programą „Valstybės atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai globalizacijos kontekste“.

Seminaro metu bus paliestos šis temos: Valstybės atsakomybės ypatumai pagal Civilinio kodekso 6.272 str. – bendrosios kompetencijos teismų praktikos aktualijos. Valstybės atsakomybės ypatumai pagal Civilinio kodekso 6.271 str. – administracinių teismų praktikos aktualijos bylose, susijusiose su verslo teisių ir interesų pažeidimu. Pilkoji zona: valstybės atsakomybės galimybės legislatyvinės omisijos atveju, teisėtų lūkesčių pažeidimo atvejai dėl reguliacinio (diskrecinio) poveikio priemonių. Konstitucinio Teismo vaidmuo. Valstybės atsakomybė už teisėtais veiksmais padarytą žalą. Bylų, susijusių su žalos atlyginimu iš valstybės probleminiai procesiniai aspektai: bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijų konkurencija bei valstybės atstovavimo problemos. Europos žmogaus teisių teismo ir Europos Teisingumo Teismo vaidmuo ir įtaka nacionaliniams teismams nagrinėjant žalos atlyginimo iš valstybės bylas.

Užsisakykite svarbiausias naujienas