S. Palevičienė ves seminarą aktualiais sutarčių teisės klausimais

Šiuolaikinėje visuomenėje santykiai tarp skirtingų šalių yra grindžiami įvairaus pobūdžio sutartimis. Sutartiniai santykiai ypač svarbūs komerciniuose santykiuose. Spalio 14 dieną asocijuota partnerė, advokatė dr. Solveiga Palevičienė ves seminarą „Aktualios sutarčių teisės problemos: teismų praktikos aktualijos Europos Sąjungos kontekste (UNIDROIT ir DCFR principai)“.

Seminaro metu bus aptariamos pagrindinės sutartinių santykių stadijos, pristatomos dažniausiai kylančios problemos ir klausimai. Lektorė taip pat pateiks įžvalgas ir pavyzdžius, kaip apginti savo teises ir teisėtus interesus kilus ginčui su kita sutarties šalimi bei patirti kuo mažesnius materialinius nuostolius.

Daugiau informacijos apie seminarą ir registraciją rasite spustelėję šią nuorodą.

Užsisakykite svarbiausias naujienas