Solveiga Palevičienė vedė mokymus notarams aktualiais teismų praktikos sutartiniuose ginčuose klausimais

Asocijuota partnerė advokatė dr. Solveiga Palevičienė vedė mokymus notarams Notarų rūmuose aktualiais teismų praktikos sutartiniuose ginčuose klausimais. 

Aptarti sutarčių nutraukimo, restitucijos, sutarčių vykdymo pasikeitus aplinkybėms ar dėl esminės šalių nelygybės klausimai bei aktualūs sutartinės atsakomybės aspektai. Pasak Solveigos Palevičienės, per kelerius metus konceptualiai pasikeitė teismų požiūris į sutartinius ginčus. Nagrinėdami bylas, teismai nevengia imtis iniciatyvos perkvalifikuoti šalių teisinius santykius, vertina ieškovų pasirinktų teisių gynimo būdų adekvatumą bei savo iniciatyva parenka proporcingas šalių teisių apsaugos priemones. Tam įtakos daro ir Lietuvos teisės sistemoje receptuoti naujausi Europos privatinės teisės (angl. soft law) šaltiniai. 

Užsisakykite svarbiausias naujienas